Zvětšení taháku
 
audio: výklad    
Skloňování – zájmena
rod mužský ženský střední bezrodá – některá nemají rod
já, ty, se, my, vy, kdo, co...
vzor
zájmeno si řekni v 1.pádě, zájmena zakončená
na – mladý
na – jarní
na tvrdou souhlásku a zájmeno kdo – ten
na měkkou souhlásku a zájmeno co – náš
mladý, -ého
jarní, -ího
ten, -oho
náš, -eho
mladá, -é
jarní, -í
ta, -é
naše, -í
mladé, -ého
jarní, -ího
to, -oho
naše, -eho
 
číslo jednotné, množné
pád
můžeš si pomoci podstatným jménem,
ke kterému se vztahuje
1.p. – kdo, co
2.p. – koho, čeho
3.p. – komu, čemu
4.p. – koho, co
5.p. – oslovujeme, voláme
6.p. – o kom, o čem
7.p. – s kým, s čím
druh osobní – já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona, zvratné se
přivlastňovací – můj, tvůj, svůj, jeho, její, náš, váš, jejich
ukazovací – ten, tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž, sám...
tázací – kdo? co? jaký? který? čí?
vztažná – připojují věty, píše se před nimi čárka – ,kdo ,co ,jaký ,který ,čí ,jenž
neurčitá – tvoříme ze zájmen tázacích předponami a příponami
ně-, lec-, leda-, málo-, -koli, -si, -koliv, všechen, každý
záporná – nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný

 
 
Zvětšení souhrnného taháku
 

Skloňování – souhrn: podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky
rod + vzor mužský životný – pán, muž, předseda, soudce, mladý, jarní, otcův, matčin, ten, náš
mužský neživotný – hrad, stroj, mladý, jarní, otcův, matčin, ten, náš
ženský – žena, růže, píseň, kost, mladá, jarní, otcova, matčina, ta, naše
střední – město, moře, kuře, stavení, mladé, jarní, otcovo, matčino, to, naše
číslo jednotné, množné
pád 1.p. – kdo, co
2.p. – koho, čeho
3.p. – komu, čemu
4.p. – koho, co
5.p. – oslovujeme, voláme
6.p. – o kom, o čem
7.p. – s kým, s čím
druh podstatná jména – konkrétní, abstraktní; počitatelná, nepočitatelná (látková, hromadná, pomnožná)
přídavná jména – tvrdá, měkká, přivlastňovací
zájmena – osobní, přivlastňovací, ukazovací, tázací, vztažná, neurčitá, záporná
číslovky – základní, řadové, druhové, násobné
stupeň 1., 2., 3. – určujeme pouze u některých přídavných jmen

Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet