Zvětšení taháku
 
audio: výklad    
Druhy vedlejších vět
Přísudková nahrazuje jmennou část přísudku věty hlavní (řídící)
věta hlavní končí na sponové sloveso
Podmětná kdo, co – nahrazuje podmět věty hlavní (řídící)
Závisí na podstatném jméně? Ano!
Přívlastková jaký
Závisí na podstatném jméně? Ne!
Předmětná pádové otázky: co, koho, čeho, komu, čemu, o kom, o čem, s kým, s čím
Příslovečné: kde, kam, odkud místní
kdy, odkdy, dokdy časová
kdy, za jaké podmínky podmínková
jak, jakým způsobem způsobová
jak hodně měrová
proč, z jaké příčiny příčinná
proč, za jakým účelem účelová
i přes jakou skutečnost přípustková
Závisí na podstatném jméně a slovese zároveň.
Doplňková rozvíjí sloveso přes podstatné jméno
věta hlavní končí na podstatné jméno
vedlejší věta začíná často jak, jako, kterak

Poměry mezi větami hlavními
slučovací „čárka“, a, i, nebo; pouze v poměru slučovacím nepíšeme před spojkami čárku
stupňovací ba, ba i, dokonce, nejen – ale i
odporovací ale, však, avšak, sice – ale
vylučovací nebo, anebo, buď – nebo
příčinný (důvodový) neboť, vždyť, totiž
důsledkový proto, a proto, a tak, a tedy, tudíž

Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet