Zvětšení taháku
 
audio: výklad    
Stupňovánípřídavná jména
stupňujeme některá přídavná jména měkká a tvrdá 1. stupeň vysoký
pozor na pravopis!
ch – š (suchý – sušší)
h – ž (drahý – dražší)
k – č (měkký – měkčí)
po d, t je přípona -ší (prudký – prudší)
výjimka je břitký – břitčí
2. stupeň -ější, -ejší, -ší, -í vyšší
rozlišujeme trojí stupeň vlastnosti 3. stupeň nej- + 2. stupeň nejvyšší
nepravidelné stupňování dobrý
velký
zlý, špatný
malý
lepší; nejlepší
větší; největší
horší; nejhorší
menší; nejmenší
 
Stupňovánípříslovce
příslovce jsou slova neohebná 1. stupeň skromně
označují bližší okolnosti dějů a vlastností 2. stupeň -ěji, -eji, -e, -0 skromněji
většina příslovcí se tvoří z přídavných jmen pomocí -e, -ě, -o, -y (rychlý – rychle) nebo ustrnutím pádu podstatných jmen (šel kolem) 3. stupeň nej- + 2. stupeň nejskromněji
nepravidelné stupňování dobře
mnoho
zle, špatně
málo
brzy
lépe i líp; nejlépe i nejlíp
více i víc; nejvíce i nejvíc
hůře i hůř; nejhůře i nejhůř
méně i míň; nejméně i nejmíň
dříve i dřív; nejdříve i nejdřív

Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet