Zpět

Orfeus
V řecké krajině nazývané Trákie žil před dávnými let slavný pěvec Orfeus. Hrával na lyru a dovedl tak krásně zpívat, že jeho zpěvu nkdo neodolal. Lidé mu naslouchali, smáli se i plakali, podle toho, jaký byl jeho zpěv. Zapomínali na své starost a museli jednat tak, jak tomu chtěla jeho píseň. Řeky se jeho zpěvem zastavovaly a ryby se vynořovaly nad hladnu, aby lépe slyšely jeho píseň.
Na místa a na hostny, kde Orfeus zpíval, přicházeli i bohové. Také vodní víly vystupovaly z vln, sotva zaslechly Orfeův zpěv. Do jedné z nch se Orfeus zamiloval, odvedl si ji domů a oženl se s ní. Víla se jmenovala Eurydika.
Krátký čas spolu žili šťastn. Jednoho dne musel Orfeus odejít z domu a Eurydika osaměla. Zatoužila po zelených hebkých loukách, kde zurčí pramen a říčky. Tam bydlily v třpytvých vodách její družky.
Vyběhla ven a těšila se, jak své přítelkyně překvapí. Pospíchala nejkratší cestou lukami. Tu jí v noze zabolelo. Pohlédla na zem a spatřila mihnout se travinami jedovatého hada...
...
Píseň obměkčila i stromy. Ukazovaly mu větvemi cestu a milosrdná tráva sklonla stébla na stranu, kudy vedla cesta do podsvětí.

 
(Eduard Petiška: Staré řecké báje a pověsti – text upraven)

 

Špatně: Dobře: Hodnocení: %


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet