Zpět

Narození Ježíše Krista
Marie byla zasnoubena Josefovi. Měli krátce před svatbou, zatím však spolu nežli.
Jedné noci se Josefov ve snu zjevil anděl a oslovl ho: „Synu Davidův, neboj se přijmout Marii za svou manželku, neboť dítě, které čeká, je z Ducha svatého. Marii se narodí sn a ty mu dáš jméno Ježíš. Naplní se tak slova, která řekl Bůh úst proroka: Panna počne a porodí syna.“
V těch dnech všlo nařízení od císaře Augusta, aby bylo po celém světě provedeno sčítání ldu. Také Josef se vydal z galilejského Nazaretu do Judska, aby se dal zapsat se svou manželkou Marií v Betlémě.
Cesta nebyla lehká, Maria totž každým dnem očekávala narození dítěte. V Betlémě bylo tolik lidu, že když se blížila hodina, kdy měla Maria porodit, nezbylo nic jiného než se uchýlit do jednoho chléva za městem. Tam se narodl Ježíš Kristus jako nejchudší mezi chudými. Maria jej zavinula do plenek a položila do jeslí plných sena a slám, ze kterých ve stáj žral dobytek.

 
(Jiří Matějka, Alena Boráková: Dětská Bible – text zkrácen)

 

Špatně: Dobře: Hodnocení: %


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet