Zpět

Labyrint světa a ráj srdce
O příčinách v svět putování (1. kapitola – úryvek)
Když jsem v tom věku bl, v kterémž se ldskému rozumu rozdíl mezi dobrým a zlým ukazovati začíná, vida já rozdílné mezi lidmi stavy, řád, povolání, práce a předsevzetí, jímž se zanášejí, zdála se mi toho nemalá potřeba, abch se dobře, k kterému bych se houfu lidí pojiti a v jakých věcech žvot tráviti měl, rozmyslil.
Na kterouž věc mnoho a často pomýšleje a s rozumem svým plně se radě, na tom mi se ustanovovala msl, abych sobě takový života způsob, v kterémž by co nejméně starostí a kvaltování, co nejvíce pak pohodlí, pokoje a dobré msli bylo, oblíbil.
 
Poutník stav učených prohledá (10. kapitola – úryvek)
I uvede mne na nějaký rynk, a aj, tu oblakové študentů, mistrů, doktorů, kněží, mládenců i šedivců! Z nchž někteří po hromadách se drželi, spolu rozmlouvajíc a disputujíc, j se do koutů tskli, jiným z očí. Někteří měli oči, ale neměli jazyka, jiní měli jazyka a neměli očí, někteří toliko uši bez očí a jazyka atd. Takž jsem porozuměl, že i tu nedostatk přebývají. Vida pak já, že všickni odkuds vycházejí a zase tam vcházejíce, jako včel z oule do oule se motají, pobídnu, abchom tam také šli.

 
(Jan Amos Komenský: Labyrint světa a ráj srdce)
 

Vysvětlení některých slov:
jímiž se zanášejí – jimiž se zabývají
kvaltování – spěchání
rynk – náměstí
šedivců – starých lidí
disputujíc – vedou učené spory
oul – úl

 

Špatně: Dobře: Hodnocení: %


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet