Zpět

Legenda o svatém Václavu
Kouřmský vévoda vtrhl proti svatému Václavu a vpověděl mu válku. Ale svatý Václav poslal k němu posl se vzkazem: Jestli usluješ o mé vévodství, proč by měl být zabíjeni ti, kterým chceš panovat? Já si aspoň nežádám, aby krev tvých l byla prolévána. Ale přeješ-li si boj, přemoz mne samotného a panuj všem mým lidem v míru. Jestlže však já přemohu tebe, ať jsou podobně tvoj lidé podrobeni mé vládě.
Uslyšev to vévoda kouřimský rád jal pod touto podmínkou souboj s ním, když bla záruka řečeného návrhu potvrzena vojsky obou stran. Když však vykročli vévodové proti sobě k souboj, nebeští andělé doprovázeli svatého Václava a před jeho tváří zářl kříž. Když to spatřil vévoda kouřimský, vrhnuv se před ním na zem, prosl ho za milost.
A svatý Václav mu řekl: „Vrať se domů a buď spokojen s tím, co máš. Já po tvém majetku netoužím, odejd v pokoji.“

 
(Karel IV. císař římský a král český – 40.–50. léta 14. století, psána latinsky, přeložil Jaroslav Ludvíkovský)

 

Špatně: Dobře: Hodnocení: %


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet