Zpět

Silný Bivoj
Kolem Vyšehradu táhly se za času kněžn Libuše hluboké lesy, v kterých se mnoho dvoké zvěře zdržovalo. V lesích těch honl jednou vladka Bivoj, proslulý velikou silou. Tu se prot němu vyřítl z houštny dvoký kanec tak rchle, že Bivoj ani oštěp prot němu nemohl mrštit. Bez rozmýšlení chopil kance za a přes ramena si ho přehodl a odnesl ho takto na Vyšehrad. Kněžna Libuše a její sestra Kazi z okna vyhlížely. Podvily se síle Bivojově, který beze zbraně dvokého kance přemohl. Kněžna Libuše darovala mu stříbrný opasek a Kazi si ho vzala za muže. Hrdnský skutek Bivojův se pak po celé vlast české rozhlásil.

 
(Josef Svátek: Pražské pověsti a legendy – text upraven)

 

Špatně: Dobře: Hodnocení: %


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet