Zpět

Orfeus
V řeck krajině nazývané Trákie žil před dávnými lety slvný pěvec Orfeus. Hrával na lyru a dovedl tak krásně zpívat, že jeho zpěvu nikdo nodolal. Lidé mu naslouchali, smli se i plakali, podle toho, jaký byl jeho zpěv. Zpomínali na své starosti a museli jednat tak, jak tomu chtěla jeho píseň. Řeky se jeho zpěvm zastavovaly a ryby se vynořovaly nad hladinu, aby lépe slyšely jeho píseň.
Na místa a na hostiny, kde Orfus zpíval, přicházeli i bohové. Také vodní víly vystupovaly z vln, sotva zaslechly Orfeův zpěv. Do jedné z nich se Orfeus zmiloval, odvedl si ji domů a oženil se s ní. Víla se jmnovala Eurydika.
Krtký čas spolu žili šťastni. Jednoho dne musel Orfeus odejít z domu a Eurydika osaměla. Zatoužila po zlených hebkých loukách, kde zurčí prameny a říčky. Tam bydlily v třpytivých vodách její družky.
Vyběhla ven a těšila se, jak své přítelkyně překvapí. Pospíchala nejkratší cestou lukami. Tu jí v noze zabolelo. Pohldla na zem a spatřila mihnout se trvinami jedovatého hada...
...
Píseň obměkčila i stromy. Ukazovaly mu větvemi cstu a milosrdná trva sklonila stbla na stranu, kudy vedla cesta do podsvětí.

 
(Eduard Petiška: Staré řecké báje a pověsti – text upraven)

 

Špatně: Dobře: Hodnocení: %


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet