Zpět

Osel, liška a lev
Jeden osl se dozvěděl o dobré pastvě. Pověděl o tom lišce, a ta si pomyslela, že kde je chutná trva, může být i chutný zjíček.
A šli spolu. Louka byla za řkou, ale u řeky stál lev. Liška zavětřila nebzpečí a napadla ji lest. Vyběhla lvovi nproti a slíbila mu osla, když ji nech na pokoji. Lev zamručel na souhlas a liška se vrtila ke svmu společníkovi.
Nalákla ho k ostrmu srázu u řeky. Osel sklouzl po mokrm kamení a zůstal vězet pod srázem.
„Pojď si pro toho hlupáka!“ křikla liška a lev přiběhl.
Když viděl, že mu osel nuteče, obrátil se na lišku.
„Osel je hlupák,“ řekl, „a ty jsi mazan hlupačka. Proto skončíte oba dva stejně.“
A hned skočil a lišku roztrhl. Teprve potom se vrhl na osla.
 
Stala se v cizí zemi tahle zrda, ale i u nás platí: Kdo jinmu jámu kopá, sm do ní padá.

 
(Pavel Šrut: Ezopovy bajky)

 

Špatně: Dobře: Hodnocení: %


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet