Zpět

Naroz Ježíše Krista
Marie byla zasnoubena Josefovi. Měli krátce před svtbou, zatím však spolu nežili.
Jedn noci se Josefovi ve snu zjvil anděl a oslovil ho: „Synu Davidův, neboj se přijmout Marii za svou mnželku, neboť dítě, které ček, je z Ducha svatho. Marii se narodí syn a ty mu dáš jmno Ježíš. Naplní se tak slova, která řekl Bůh ústy proroka: Pnna počne a porodí syna.“
V těch dnech vyšlo naříz od císaře Augusta, aby bylo po celm světě provedeno sčít lidu. Také Josef se vydal z galilejského Nazaretu do Judska, aby se dal zapsat se svou manželkou Marií v Betl.
Cesta nebyla lehká, Maria totiž každým dnem očekávala nrození dítěte. V Betlémě bylo tolik lidu, že když se přiblížila hodina, kdy měla Maria porodit, nzbylo nic jiného než se uchýlit do jednoho chlva za městem. Tam se narodil Ježíš Kristus jako nejchudší mezi chudými. Maria jej zavinula do plenek a položila do jslí plných sena a slmy, ze kterých ve stáji žrl dobytek.

 
(Jiří Matějka, Alena Boráková: Dětská Bible – text zkrácen)

 

Špatně: Dobře: Hodnocení: %


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet