Zpět

Levý Hradec
Místo, kter můžeme bez váh označit za první ohnisko křesťanství v Čechách a také první mocenské centrum přemyslovského státu, nehledejte na úz hlavního města. Leží na území města Roztok, v jeho žalovské čsti, necelých deset kilometrů od sevrního okraje Prahy, na ostrožně vyčnívající na levém břehu nad údolím Vltavy a po staletí je znmo pod jménem Levý Hradec.
Zmínku o hradišti zvaném Hradec či Levý Hradec najdeme už v Kosmově kronice. Na Hradci nalezl podle Kosmy za vlky s Lučany úkryt kníže Neklan, jeden z nástupců legndárního Přemysla na knížecím stolci. První historickou událostí, kterou můžeme s Levým Hradcem jednoznačně spojovat, je pak Bořivojovo založení nejstršího křesťanského kostela na českém území, k němuž došlo nejspíše mezi lety 882 až 884, po jeho pokřtění na Mor.
První přemyslovská knížata začala budovat na přelomu 9. a 10. století ústřední sídlo na Pražskm hradě a zároveň síť středočeských hradišť jako strategických opor své moci. O významu Levého Hradce na sklonku 10. století svědčí i skutečnost, že pr zde byl 19. února 982 zvolen Vojtěch z rodu Slavníkovců prvním biskupem českého rodu.
Královští úředníci sídlili na Levém Hradci ještě za dob Přemysla Otakara I., jak dokldají listiny z let 1221 a 1233. V roce 1233 byl Hradec (jako obec) předán do majetku ženskho benediktinského kláštera u sv. Jiří na Pržském hradě.

 

Špatně: Dobře: Hodnocení: %


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet