Zpět

Legenda o svatém Václavu
Kouřimský vévoda vytrhl proti svtému Václavu a vypověděl mu vlku. Ale svatý Václav poslal k němu posly se vzkazem: Jstli usiluješ o m vévodství, proč by měli být zabíjeni ti, kterým chcš panovat? Já si aspoň neždám, aby krev tvých lidí byla prolvána. Ale přejš-li si boj, přemoz mne samotnho a panuj všem mým lidem v míru. Jestliže k já přemohu tebe, ať jsou podobně tvoji lid podrobeni mé vldě.
Uslyšev to vévoda kouřimský rád přijl pod touto podmínkou souboj s ním, když byla zruka řečeného návrhu potvrzena vojsky obou strn. Když však vykročili vévodové proti sobě k souboji, nebeští andělé doprovázeli svatho Václava a před jeho tvří zářil kříž. Když to sptřil vévoda kouřimský, vrhnuv se před ním na zem, prosil ho za milost.
A svatý Václav mu řekl: „Vrť se domů a buď spokojen s tím, co máš. Já po tvm majetku netoužím, odejdi v pokoji.“

 
(Karel IV. císař římský a král český – 40.–50. léta 14. století, psána latinsky, přeložil Jaroslav Ludvíkovský)

 

Špatně: Dobře: Hodnocení: %


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet