Zpět

Siln Bivoj
Kolem Vyšehradu táhly se za času kněžn Libuše hluboké les, v kterch se mnoho divoké zvěře zdržovalo. V lesích těch honil jednou vladka Bivoj, proslulý velikou silou. Tu se proti němu vřítil z houštin divoký kanec tak rchle, že Bivoj ani oštěp proti němu nemohl mrštit. Bez rozmýšlení chopil kance za uši a přes ramena si ho přehodil a odnesl ho takto na Všehrad. Kněžna Libuše a její sestra Kazi z okna vhlížely. Podivily se síle Bivojově, kter beze zbraně divokého kance přemohl. Kněžna Libuše darovala mu stříbrn opasek a Kazi si ho vzala za muže. Hrdinsk skutek Bivojův se pak po celé vlasti české rozhlásil.

 
(Josef Svátek: Pražské pověsti a legendy – text upraven)

 

Špatně: Dobře: Hodnocení: %


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet