Zpět

Množné číslo tvoříme přidáním -s k podstatnému jménu

Příklad:   one cat = jedna kočka
  two cats = dvě kočky

Některá podstatná jména tvoří množné číslo nepravidelně a musíme si je pamatovat.
My se nyní naučíme dvě:

a man – muž two men – dva muži
a woman – žena     two women – dvě ženy

 
V množném čísle nemůžeme použít člen neurčitý. Místo členu může být v angličtině ukazovací zájmeno nebo přivlastňovací zájmeno.
Ukazovací zájmeno:
this = toto – používá se v jednotném čísle před podstatným jménem
these = tito, tyto, tato – používá se v množném čísle před podstatným jménem
Přivlastňovací zájmena:

my můj its té věci, jeho
your         tvůj our naše
his jeho         your         vaše
her její their jejich

 
Časování slovesa mít = to have got
 

I have got já mám I have not got já nemám
you have got ty máš you have not got ty nemáš
he has got on má he has not got on nemá
she has got ona má she has not got ona nemá
it has got ono má it has not got ono nemá
we have got my máme we have not got my nemáme
you have got vy máte you have not got vy nemáte
they have got oni mají they have not got oni nemají

 
Zkrácené tvary: I have got – I've got, he has got – he's got, you have not got – you haven't got, she has not got – she hasn't got
 
Otázku tvoříme i u tohoto slovesa otočením slovosledu:

Příklad:   We have got a cat.     My máme kočku.
  Have we got a cat?     Máme kočku?

 
Dny v týdnu

Monday pondělí
Tuesday úterý
Wednesday středa
Thursday čtvrtek
Friday pátek
Saturday sobota
Sunday neděle

Angličané píší názvy dnů v týdnu i měsíců na rozdíl od nás s velkým písmenem. Týden začínají nedělí, což je pro nás nezvyklé.

Zpět
 


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet