Zpět

Přivlastňovací přídavná jména
Tvoříme je z podstatných jmen přidáním apostrofu a s a postavením ve větě před podstatným jménem. Jakoby se nám postavila za sebe dvě podstatná jména a mezi ně apostrof a s ('s).
Příklad: mother = matka    mother's cat = mámina kočka
Pokud máme za sebou přivlastňovací přídavné jméno a ještě přivlastňovací zájmeno, překládáme odzadu.
Příklad: my mum's cat's brain = mozek kočky mé matky
 
Přítomný čas průběhový
Jedná se o další z anglických časů. Tímto časem vyjadřujeme činnost, která v přítomnosti právě probíhá.

Příklad: Tony helps in the house. Tony pomáhá doma (pravidelně).
  Tony is helping in the house. Tony pomáhá doma (právě teď).

 
Přítomný čas průběhový tvoříme za pomoci tvarů slovesa být a významového slovesa s příponou -ing:

I am helping já pomáhám I am not helping já nepomáhám
you are helping ty pomáháš you are not helping ty nepomáháš
he is helping on pomáhá he is not helping on nepomáhá
she is helping ona pomáhá she is not helping ona nepomáhá
it is helping ono pomáhá it is not helping ono nepomáhá
we are helping my pomáháme we are not helping my nepomáháme
you are helping vy pomáháte you are not helping vy nepomáháte
they are helping oni pomáhají they are not helping oni nepomáhají

 
Zkrácené tvary se tvoří jako u slovesa být – are not = aren't, is not = isn't
Otázku tvoříme záměnou zájmena a slovesa být.

Příklad: Are we helping? Pomáháme?
  Is he helping? Pomáhá?

Zpět
 


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet