Zpět

Budoucí čas
Časování pomocného slovesa být v budoucím čase:

I shall, will já budu I shall not, will not já nebudu
you will ty budeš you will not ty nebudeš
he will on bude he will not on nebude
she will ona bude she will not ona nebude
it will ono bude it will not ono nebude
we shall, will my budeme we shall not, will not my nebudeme
you will vy budete you will not vy nebudete
they will oni budou they will not oni nebudou

 
Nezapomeňte za pomocné sloveso dát vždy sloveso významové – you will work, he will be
Zkrácené tvary v kladné větě u obou tvarů je I shall = I'll = I will
Záporný tvar we shall not = we shan't, you will not = you won't
Otázku tvoříme otočením slovosledu, kdy před podmět klademe tvar slovesa být:

Příklad: You will travel to the Moon. Budete cestovat na Měsíc.
  Will you travel to the Moon? Budete cestovat na Měsíc?

 
Řadové číslovky
Řadové číslovky tvoříme ze základních přidáním -th
Příklad: four – čtyři, fourth – čtvrtý
Nepravidelně se tvoří pouze tyto číslovky:

one jeden first první
two dva second druhý
three tři third třetí

 
Před řadovou číslovkou stojí vždy člen určitý the first.
 
Letopočet
Abychom mohli přečíst letopočet v angličtině, stačí nám umět číslovky do sta. Angličané při čtení rozdělují letopočet na dvojici čísel. 1985 my přečteme tisíc devět set osmdesát pět a Angličan řekne devatenáct osmdesát pět = ninetheen eighty five.
 
Datum
Složitější je to s datem, neboť Angličan méně napíše než řekne a my se musíme datum naučit správně přečíst.

 1. 1st – prvního
  2nd – druhého
  3rd – třetího
  4th – čtvrtého a dále již pravidelně přidáním -th do horního indexu za číslici
 2. Za takto napsanou číslici píšeme název měsíce s velkým písmenem jako u názvů dnů v týdnu.
  Příklad: 1st January = 1. ledna
 3. A nyní ke čtení. Jak jsme si již řekli, před řadovou číslovkou musí být člen the, který v datu nepíšeme, ale musíme ho vyslovit. Píšeme 1st, ale čteme the first.
  Před název měsíce pak musíme vložit předložku of, která nám označuje 2. pád v češtině.
  Takže píšeme: 1st January, ale čteme: the first of January = prvního ledna
 4. Pokud používáme datum ve větě, používá se před datem předložka on.
 5. Názvy měsíců:
  leden January
  únor February
  březen March
  duben April
  květen May
  červen June
  červenec July
  srpen August
  září September
  říjen October
  listopad November
  prosinec December
  Před samotnými názvy měsíců používáme předložku inin Februaryv únoru.

Zpět
 


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet