Zpět

Základní fonetické znaky a jejich výslovnost
 

[:]   dvojtečka označuje délku hlásky
[æ]   tzv „široké e“, otevřeme ústa jako při výslovnosti českého „a“, ale vyslovíme „e“. Je vždy pod přízvukem: Alica [ælis]
[ə]   nepřízvučná hláska podobná té, kterou v češtině vyslovíme při samostatné výslovnosti „b“, „t“, tj. [bə], [tə]: teacher [ti:čə]
[w]   zaokrouhlíme rty jako při zvuku „o“, ale vyslovíme „v“: one [wan]
[ŋ]   nosová hláska jako u českého „sklenka“, v angličtině před „k“ a „g“, které se obvykle nevysloví: morning [mo:niŋ]
[θ]   neznělé „th“ – špička jazyka se lehce dotkne horních zubů a vysloví se „s“: three [θri:]
[ð]   znělé „th“ – špička jazyka je u kořene horních zubů a vyslovíme „dz“: this [ðis]
[r]   špička jazyka nekmitá jako v češtině, na konci slova se vysloví jen tehdy, následuje-li slovo na samohlásku: you are at [ju: a:rət]
[i]   nezměkčuje předcházející hlásku: twenty [twenti], dy, ty, ny [di], [ti], [ni] – vyslovíme tvrdě
[o]   ústa otevřeme na „a“, zaokrouhlíme rty a vyslovíme „o“: not [not]

 


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet