Zpět

Příkaz a zákaz
Příkaz se tvoří jako v češtině. Jdi domů = Go home.
Ve větě rozkazovací není podmět (Jane, you)
Zákaz tvoříme přidáním pomocného slůvka don't před větu.

Příklad: Napiš projekt. Write a project.
  Nepiš projekt. Don't write a project.

 
Minulý čas průběhový (Past continuous)
Minulý čas průběhový Angličané používají pro situace, které v minulosti trvaly delší dobu. Tento čas se většinou vyskytuje společně s minulým časem prostým.
 

Příklad: I was having a shower when the telephone rang.
  Sprchoval jsem se a vtom zazvonil telefon.

 
Minulý čas průběhový se tvoří pomocí was/were a ke slovesu se přidá koncovka -ing.

I was doing a homework. Dělal jsem domácí úkol
You were playing the piano. Ty jsi hrál na piáno.
He was having a shower. On se sprchoval.
She was cleaning a car. Ona myla auto.
It was watching TV. Ono (pes) sledovalo TV.
We were playing tennis. My jsme hráli tenis.
You were getting dressed. Vy jste se oblékli.
They were waiting for a bus. Oni čekali na autobus.

 
Zápor tvoříme přidáním not: – was not = wasn't, were not = weren't
Otázku tvoříme otočením slovosledu:

Příklad: She was at home. Ona byla doma.
  Was she at home? Byla doma?

 
Datum (Dates)
Datum se dá psát a číst dvěma způsoby:

1. píšeme 26 April 1992 – ale čteme the twenty-sixth of April nineteen ninety-two
2. píšeme April 26 1992 – ale čteme April the twenty-sixth nineteen ninety-two

 
Pozor

Dny a měsíce se v AJ píší s velkým písmenem: Tuesday – úterý
  September – září

Letopočet dělíme na dvojice a tak i čteme 1992 = 19 92nineteen ninety-two

Zpět
 


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet