Zpět

Prepositions – předložky

in:   používáme ve spojení s městy, ulicemi a zeměmi.
in Madrid, in Downing street, in France
at: používáme ve spojení s budovami a obchody.
at the library, at the supermarket
to: We are going to Spain. – Jedeme do Španělska.
by: The boy is standing by the river. – Chlapec stojí u řeky.

 
Způsobová slovesa
Nemají svůj vlastní význam, ale spíše určují, jakým způsobem bude probíhat děj slovesa významového, se kterým jsou spojena. Mezi slovesa způsobová řadíme:
can, may, must, need not, shall, will
Oproti významovým slovesům mají některé zvláštnosti:

- mají pro všechny osoby stejný tvar, nepřebírají koncovku -s pro 3. osobu jednotného čísla
- otázku kladnou i zápornou tvoří otočením slovosledu
- infinitiv významového slovesa, který po nich následuje nemá částici to
- nemají všechny tvary, mají jen přítomný čas prostý (některá mají tvar pro minulý čas a kondicionál), z tohoto důvodu se chybějící tvary nahrazují opisy
- nemají infinitiv

 
Opis pro sloveso must muset
 
have to / don't have to muset / nemuset
 

I have to wait a long time. Já musím dlouho čekat.
You don't have Ty nemusíš dlouho čekat.
He has have the right coins. On musí mít správné mince.
She doesn't have Ona nemusí mít správné mince.
It doesn't have Ono nemusí mít správné mince.
We have go to school. My musíme chodit do školy.
You don't have Vy nemusíte chodit do školy.
They don't have Oni nemusí chodit do školy.

Zpět
 


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet