Zpět

Některá pravidelná slovesa
Minulý čas a minulé příčestí tvoříme přidáním koncovky -ed
Ke slovesům končícím na -e přidáváme pouze koncovku -d
Všimněte si: play – played, ale study – studied
 

sloveso infinitiv minulý čas (prostý) příčestí minulé
ptát se ask asked asked
jezdit na kole bike biked biked
volat call called called
zavřít close closed closed
pomáhat help helped helped
žertovat joke joked joked
zabít kill killed killed
naučit se learn learned learned
mít rád like liked liked
poslouchat listen to listened to listened to
 
 
sloveso infinitiv minulý čas (prostý) příčestí minulé
koukat, hledět look looked looked
milovat love loved loved
otevřít open opened opened
sebrat pick up picked up picked up
hrát play played played
pamatovat si remember remembered remembered
lyžovat ski skied skied
pracovat work worked worked
mluvit, povídat talk talked talked
chodit pěšky walk walked walked
 
 
sloveso infinitiv minulý čas (prostý) příčestí minulé
dívat se watch watched watched
učit se study studied studied
nenávidět hate hated hated
potřebovat need needed needed
bruslit skate skated skated
chtít want wanted wanted
navštívit visit visited visited
dovolit allow allowed allowed
odstěhovat se move moved moved
doufat hope hoped hoped

Zpět
 


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet