Zpět

 

Nepravidelná slovesa 1
 
Nepravidelná slovesa 2
 
Nepravidelná slovesa 3
 
Nepravidelná slovesa 4
 
Nepravidelná slovesa 5
 
Nepravidelná slovesa 6
 
Nepravidelná slovesa 7
 
Nepravidelná slovesa 8
Zde najdete procvičování pravidelných i nepravidelných sloves.
 
Slovesa jsou uvedena ve sloupci, vedle je žák píše anglicky. Žáci se SPU zde mohou procvičovat psaní anglických tvarů sloves pro jednotlivé časy. Je pro ně výhodné, že mohou psát na počítači. Po vyplnění a vyhodnocení testu se zobrazí jejich text v porovnání se správnou verzí. Správné anglické znění se zobrazí i u nevyplněných tvarů sloves, aby si je mohli připomenout.
 
V tabulce se lze pohybovat tabulátorem nebo myší. K vyhodnocení testu slouží tlačítko „Hotovo“ nebo klávesa „Enter“.
 
Není vůbec nutné, aby žák vyplnil celý test. Záleží na Vás, jaké množství mu stanovíte. Můžete zde uplatnit individuální přístup v množství, případně můžete uznat sloveso jako správné, pokud se jedná pouze o druh specifické dyslektické chyby.
 
Použití testu je variabilní. Lze vyplnit např. jen první sloupec, když se žáci učí anglická slovesa, nebo první dva sloupce, když začnete s minulým časem. Ve třetím sloupci vyplňují minulé příčestí.
Každý test odpovídá jedné sadě 10 sloves z mluvnice. Poslední test náhodně vybírá ze všech sloves uvedených v tabulkách.
Pravidelná slovesa 1
 
Pravidelná slovesa 2
 
Pravidelná slovesa 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Náhodně volená slovesa
 

 
    Náměty, dotazy, připomínky mi můžete poslat na


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet