Fíovo čtení
 

   
 
Cíl: naučit dítě zábavnou formou číst po slabikách.
Komu je určeno: kniha vznikla pro děti, kterým se nedařilo čtení genetickou metodou nebo metodou analyticko-syntetickou bez tvorby slabik, kterou se učily ve škole. Tyto děti sice poznaly všechna písmena, ale na složení delšího slova jim nestačila sluchová paměť. Často se jednalo o děti, které byly v péči logopeda z důvodu diagnózy vývojové dysfázie, nebo o děti, které měly výrazný deficit v percepční rovině.
 
    Fíovo čtení se skládá ze dvou částí navazujících na sebe a zařazených do jedné ucelené publikace. Jednotlivé části nejsou primárně plánovány pro jednotlivý ročník či období, kdy je má dítě používat. Už jsem tuto knihu použila i ve vyšších ročnících u těžkých případů dyslexie. Pak mi kniha posloužila ke zjištění, zda dítě potřebuje trénovat techniku slabikového čtení otevřených slabik, nebo už může přejít na slova se skupinami hlásek.
    Fíovo čtení je určeno dětem, které mají problém s výukou čtení, jejich rodičům a speciálním pedagogům, kteří s nimi pracují.
 
Vydalo nakladatelství Wolters Kluwer.
 
Lze objednat zde.
 

 
Chcete-li se o knize dozvědět více, přečtěte si jeho koncepci (.pdf)
 

Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet