Lenka a Tonička
 

   
 
Cíl: rozvoj čtenářských dovedností.
Komu je určeno: žákům s dyslexií ve 4. až 7. třídě, u kterých přetrvávají problémy se čtením a často i s porozuměním textu. Kniha má dívčí téma a tvoří trochu i protipól Života rytíře, který zaujme spíše kluky. Přesto i pro kluky může být užitečná.
 
    Příběh Lenky, která dokázala překonat sama sebe, je doplněný procvičováním schopnosti porovnávání, úkoly zaměřenými na přemýšlení o textu a postupným nácvikem metody SQ3R, která může žákům s dyslexií pomoci i při učení se z odborného textu.
    Texty jsou krátké, označené rámečkem, úkoly jsou psány jiným fontem také bezpatkového písma, zarovnání textu je vlevo, což usnadňuje orientaci na stránce.
 
Vydalo nakladatelství Wolters Kluwer v roce 2022.
 
Lze objednat zde.
 

 
Chcete-li se o knize dozvědět více, přečtěte si Jak s knihou pracovat v ukázce (.pdf)
 

Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet