Matematika – zpět

Násobení a dělení

 
Úkoly jsou zaměřeny na procvičení uvědomění si principu násobení a dělení. K příkladům jsou přidávány ilustrace, které znázorňují skupiny, se kterými dítě počítá. Ilustrace jsou trojího typu:

  1. tečky ve čtverci řazené jako na kostce z her, které dítě zná,
  2. tečky v řádcích a sloupcích,
  3. prázdná tabulka s vyznačenými buňkami.
     

Červená cvičení  

 
Cvičení nazvaná Zobrazené příklady procvičují dovednost vnímat násobení a dělení jako práci se skupinami. Dítěti se zobrazí ilustrace k násobení. Buď se jedná o uspořádání bodů v tabulce v řádcích a sloupcích nebo uspořádání bodů v rámečku podobně jako na házecí kostce, ale ne pouze do šesti, ale až do devíti. Podle ilustrace má dítě zapsat příklad. Za správně vypočítaný příklad dostane banán pro opici.
V této obtížnosti nejde o to, aby počítalo příklady. Důležité je, aby si uvědomovalo, co násobení znamená. Jak nám může zjednodušit počítání, pokud ho známe. V ilustracích se objevují černé body řazené v řádcích a sloupcích. Kdybychom je hlavně u větších čísel měli počítat po jedné, snadno uděláme chybu. Dítěti může při počítání pomoci násobilka, kterou procvičovalo v předchozích cvičeních. Stačí jen podle ilustrace vytvořit příklad.
Úkolů je celkem jen sedm. Je to proto, že vyžadují velkou míru soustředění. Na rozdíl od některých cvičení, kde zůstávají již vypočítané příklady zobrazené, zde tomu tak není. Stránka by se mohla stát nepřehlednou. Vpravo nahoře dítě po zapsání příkladu uvidí, zda ho vypočítalo správně, a zároveň vždy správnou ilustraci k příkladu, tentokrát s kuličkami na počítadle. Pro lepší orientaci jsou kuličky odděleny po pěti malou mezerou.
Cvičení označená kruhem a křížkem chtějí po dítěti, aby zobrazený příklad nejen zapsalo, ale i vypočítalo. Třetí cvičení označené křížkem procvičuje dělení, ale k zapsání příkladu potřebuje i násobení, jinak musí po jedné počítat všechny tečky. Na kolik částí má tečky rozdělit, je znázorněno čárami. U těchto příkladů se nezobrazuje kalkulačka. K zapsání příkladů používá dítě vlastní klávesnici. Současně si musí myší nebo tabulátorem nastavit kurzor do správného políčka. To ho učí koordinaci pohybů i návyky pro práci s formuláři v počítači.
 


Násobení  

 
Ve cvičeních označených modrou barvou má dítě příklad zapsaný, pod zápisem je ilustrace – tečky ve čtverci řazené podobně jako na kostce z her, které dítě zná. Úkolem je na kalkulačce zapsat výsledek a vyhodnotit.
Vpravo nahoře se po vypočítání zobrazuje ilustrace již vypočítaného příkladu – prázdná tabulka s vyznačenými buňkami. V těchto příkladech se může dítě těšit ze smajlíků, které mu při správně vypočítaných příkladech zůstávají na obrazovce.
Příklady jsou rozdělené podle náročnosti. V prvním cvičení se dítě bude setkávat pouze s příklady, které se mu budou zdát lehké, neboť nebude násobit vyšším číslem než 5. Ve druhém cvičení se bude setkávat vždy s násobením menšího čísla (do 5) větším (nad 5). Ve třetím bude procvičovat naopak pouze násobení větších čísel (nad 5) a poslední – modré cvičení je souhrnné procvičování.
 


Dělení  

 
Dělení je náplní třetí sady cvičení. Podobně jako u násobení, i při dělení má pod příkladem, který má vypočítat, ilustraci. Zde se jedná o bílou plochu obdélníku rozdělenou modrými čárami na tolik částí, na kolik má dítě číslo rozdělit.
Vpravo nahoře se mu po vypočítání příkladu objeví i kompletní názorné zobrazení příkladu ve stejném tvaru, jako je ilustrace pod příkladem.
V dělení jsou zařazeny tři typy příkladů. V prvním dítě dělí vždy jedním konkrétním číslem – od dvojky do desítky. V druhém je zařazeno dělení 2, 4 a 8 (násobky dvou), dělení 3, 6, a 9 (násobky tří) a dělení 1, 5 a 10, tedy příklady, které se dětem často zdají nejlehčí. Nakonec je opět zařazeno souhrnné dělení.
 
Vstup do cvičení


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet