Matematika – zpět

Matematika – mapa stránek

 
Mapa stránek má sloužit dospělým k rychlejší orientaci a vyhledávání cvičení, které potřebuje procvičovat to které dané dítě.


Psaní na kalkulačce

 
Opis čísel

 • Napiš na kalkulačce číslo do 10
 • Napiš na kalkulačce číslo do 20
 • Napiš na kalkulačce číslo do 100
   

Zadání slovy

 • Napiš na kalkulačce číslo do 10
 • Napiš na kalkulačce číslo do 20
 • Napiš na kalkulačce číslo do 100
   

Znaménka zadaná slovy

 • Napiš na kalkulačce znaménko (+,–,=)
 • Napiš na kalkulačce znaménko (>,<,=)
 • Napiš na kalkulačce znaménko (+,–,·,:,>,<,=)
   

Třídění a výběr

 

 • Vyber opičky podle zadaného natočení – jedna vlastnost
 • Vyber zadaný počet a druh – dvě vlastnosti
 • Vyber kartičky, kterých je nejvíc
   
 • Třídění geometrických tvarů podle barvy
 • Třídění geometrických tvarů podle tvaru
 • Třídění geometrických tvarů podle velikosti
 • Třídění geometrických tvarů podle jedné zvolené vlastnosti
   

Počet, číslo, porovnávání

 
Převod počtu na číslo a obráceně

 • Označ kartičku s daným množstvím puntíků (do 6)
 • Označ zadaný počet jahod (do 10)
 • Napiš na kalkulačce počet puntíků (do 6)
 • Napiš na kalkulačce počet jahod (do 10)
   

Zápis a počítání příkladu podle obrázků

 • Zapiš a vypočítej příklad na sčítání (čísla do 6)
 • Zapiš a vypočítej příklad na sčítání
 • Zapiš a vypočítej příklad na odčítání
   

Porovnávání

 • Porovnej počet
 • Porovnej čísla
 • Porovnej počet a číslo
   

Větší čísla – porovnávání zrakově zaměnitelných čísel

 • Dvouciferná čísla
 • Trojciferná čísla
   

Orientace v tabulce

 
Čísla jsou v tabulce zobrazena

 • Najdi v tabulce číslo do 10
 • Najdi v tabulce číslo do 20
 • Najdi v tabulce číslo do 100
   

Prázdná tabulka, po správném zadání zůstávají čísla zobrazena

 • Najdi v tabulce číslo do 10
 • Najdi v tabulce číslo do 20
 • Najdi v tabulce číslo do 100
   

Prázdná tabulka – nejtěžší

 • Najdi v tabulce číslo do 10
 • Najdi v tabulce číslo do 20
 • Najdi v tabulce číslo do 100
   

Čísla jsou v tabulce zobrazena

 • Označ číslo hned před daným číslem – do 10
 • Označ číslo hned před daným číslem – do 20
 • Označ číslo hned před daným číslem – do 100
   
 • Přičítání desítky k jednotkám – do 20
 • Přičítání desítky – do 100
 • Odčítání desítky – do 100
   

Nula a jednička

 

 • Sčítání a odčítání s nulou a jedničkou
 • Násobení a dělení s nulou a jedničkou
 • Souhrnné procvičení
   

Násobky v tabulce

 

 • Násobky v tabulce – vyber a prohlédni si
 • Čím vším je zajímavé číslo 24? Vyber si, dívej se
   
 • Označ v tabulce všechny násobky 2
 • Označ v tabulce všechny násobky 3
 • Označ v tabulce všechny násobky 4
   
 • Označ v tabulce všechny násobky 5
 • Označ v tabulce všechny násobky 6
 • Označ v tabulce všechny násobky 7
   
 • Označ v tabulce všechny násobky 8
 • Označ v tabulce všechny násobky 9
 • Označ v tabulce všechny násobky 10
   

Sčítání

 
Bez přechodu desítky

 • Sčítání do 10
 • Přičítání desítky k jednotkám nebo obráceně – do 20
 • Sčítání mezi desítkou a dvacítkou (bez přechodu přes 10)
 • Sčítání do 100 bez přechodu desítek
   
 • Přičítání desítky k desítkám
 • Přičítání desítky
   

S přechodem desítky

 • Přechod přes 10 – přičítání k 9
 • Přechod přes 10 – přičítání k 8
 • Přechod přes 10 – přičítání k 7
 • Přechod přes 10 – přičítání k 6
   
 • Přechod přes 10 – varianty do 20
 • Přechod přes 10 – varianty do 100
   
 • Přechod přes 10 – vše
   

Malá násobilka

 
V tabulce zůstávají správně označené výsledky

 • Násobilka 2
 • Násobilka 3
 • Násobilka 4
 • Násobilka 5
 • Násobilka 6
 • Násobilka 7
 • Násobilka 8
 • Násobilka 9
 • Násobilka 1
 • Násobilka 10
   

V tabulce nezůstávají správně označené výsledky

 • Násobilka 2
 • Násobilka 3
 • Násobilka 4
 • Násobilka 5
 • Násobilka 6
 • Násobilka 7
 • Násobilka 8
 • Násobilka 9
 • Násobilka 1
 • Násobilka 10
   

Odčítání

 
Bez přechodu desítky

 • Odčítání do 10
 • Odčítání desítky do 20
 • Odčítání mezi desítkou a dvacítkou (bez přechodu přes 10)
 • Odčítání do 100 bez přechodu desítek
   
 • Odčítání desítky od desítek
 • Odčítání desítky
 • Odčítání jednotek od desítky (do 10)
 • Odčítání jednotek od desítek (do 100)
   

S přechodem desítky

 • Přechod přes 10 – odčítání od 11
 • Přechod přes 10 – odčítání od 12
 • Přechod přes 10 – odčítání od 13
 • Přechod přes 10 – odčítání od 14
   
 • Přechod přes 10 – varianty do 20
 • Přechod přes 10 – varianty do 100
   
 • Přechod přes 10 – vše
   

Násobení a dělení

 
Psaní na klávesnici

 • Násobení – zapiš zobrazený příklad
 • Násobení – zapiš zobrazený příklad a spočítej
 • Dělení – zapiš zobrazený příklad a spočítej
   

Kalkulačka

 • Násobení – menší čísla (do 5)
 • Násobení – menší krát větší číslo
 • Násobení – jen větší čísla (nad 5)
 • Násobení – souhrnné procvičení
   
 • Dělení (2)
 • Dělení (3)
 • Dělení (4)
 • Dělení (5)
 • Dělení (6)
 • Dělení (7)
 • Dělení (8)
 • Dělení (9)
 • Dělení (10)
 • Dělení (2, 4 a 8)
 • Dělení (3, 6 a 9)
 • Dělení (1, 5 a 10)
 • Dělení – souhrnné procvičení
   

Sčítání a odčítání větších čísel

 
Sčítání pod sebou – klávesnice

 • Sčítání do 100 – jednoduché
 • Sčítání do 100 – pomocné řádky
 • Sčítání do 100 – součet jednotek přes 10
 • Sčítání do 100 – vše
   

Sčítání z hlavy – kalkulačka

 • Sčítání do 100 – jednoduché
 • Sčítání do 100 – součet jednotek je 10
 • Sčítání do 100 – součet jednotek přes 10
 • Sčítání do 100 – vše
   

Odčítání pod sebou – klávesnice

 • Odčítání do 100 – jednoduché
 • Odčítání do 100 – s přechodem přes 10
 • Odčítání do 100 – vše
   

Odčítání z hlavy – kalkulačka

 • Odčítání do 100 – jednoduché
 • Odčítání do 100 – s přechodem přes 10
 • Odčítání do 100 – vše
   

Násobení a dělení větších čísel

 
Násobení dvouciferného čísla jednociferným

 • Násobení – bez přechodu 10
 • Násobení – s přechodem přes 10
   

Násobení dvouciferného čísla dvouciferným

 • Násobení – u násobení jednotek bez přechodu 10
 • Násobení – s přechodem přes 10 – menší čísla
 • Násobení – s přechodem přes 10 – větší čísla
   

Dělení dvouciferného čísla jednociferným – se zbytkem

 • Dělení – malá násobilka s pomocným řádkem na odčítání
 • Dělení – dvouciferný výsledek s pomocným řádkem
 • Dělení – malá násobilka
 • Dělení – dvouciferný výsledek
   

Dělení dvouciferného čísla dvouciferným – se zbytkem

 • Dělení – jednociferný výsledek s pomocným řádkem
 • Dělení – dvouciferný výsledek s pomocným řádkem
 • Dělení – sepisování další číslice
   

Základy slovních úloh

 

 • Vyhledávání čísel v textu
   

Výběr znaménka

 • Základ slovní úlohy pro výběr znaménka – sčítání a odčítání
 • Základ slovní úlohy pro výběr znaménka – násobení a dělení
 • Souhrnné procvičení
   

Zápis a výpočet slovní úlohy

 • Zapiš a vypočti – sčítání
 • Zapiš a vypočti – odčítání
 • Rozhodni, zapiš a vypočti – sčítání a odčítání
 • Zapiš a vypočti – násobení
 • Zapiš a vypočti – dělení
 • Rozhodni, zapiš a vypočti – násobení a dělení
 • Souhrnné procvičení
   

Výběr odpovědi

 • Vyber správnou odpověď k zadání a výpočtu – sčítání a odčítání
 • Vyber správnou odpověď k zadání a výpočtu – násobení a dělení
 • Souhrnné procvičení
   
 

Matematika 2 – rozcestník

Záporná čísla

 

 • Orientace na ose od –10 do +10
   
 • Odčítání od 0 do –10
 • Odčítání od 0 do –100
   
 • Odčítání s přechodem přes 0 do –10
 • Odčítání s přechodem přes 0 do –100
   
 • Odčítání od záporného čísla do –10
 • Odčítání od záporného čísla do –100
   

První číslo je vždy záporné, druhé kladné

 • Přičítání k zápornému číslu bez přechodu přes 0 do –10
 • Přičítání k zápornému číslu s přechodem přes 0 do –10
 • Přičítání k zápornému číslu bez přechodu přes 0 do –100
 • Přičítání k zápornému číslu s přechodem přes 0 do –100
   
 • Souhrnné procvičení –10 až +10
 • Souhrnné procvičení –100 až +100
   

Dělitelnost a prvočísla

 
Dělitelnost

 • Rozhodni, zda je číslo dělitelné
 • Vyber dělitele a označ čísla jím dělitelná
 • Čím je dělitelné zadané číslo
   

Prvočísla

 • Najdi všechna prvočísla – čísla do 25
 • Najdi všechna prvočísla – čísla do 50
   

Řády a zaokrouhlování

 

 • Násobení a dělení 10 a 100 – celá čísla
   

Zaokrouhlování celých čísel

 • Celá čísla na desítky
 • Celá čísla na stovky
   

Desetinná čísla

 • Označení zadaného řádu
 • Psaní desetinného čísla zadaného slovy – desetiny
 • Psaní desetinného čísla zadaného slovy – setiny
   
 • Dělení 10 – čísla do 10
 • Dělení 100 – čísla do 100
 • Dělení 10 – čísla do 100
 • Dělení 10 a 100 – čísla do 1000
   

Zaokrouhlování desetinných čísel

 • Desetinná čísla na celá čísla
 • Desetinná čísla na desítky
 • Vše, včetně zaokrouhlování na stovky
   

Zlomky

 

 • Převeď dělení na zlomky
 • Zapiš zobrazenou část kruhu jako zlomek
 • Zapiš zobrazenou část kruhu jako zlomek
   
 • Sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem
   

Převody jednotek

 

 • Jednotky, připomenutí významu předpon
   

Délkové jednotky

 • Milimetry na centimetry a naopak
 • Centimetry na metry a naopak
 • Metry na kilometry a naopak
 • Milimetry na metry a naopak
 • Souhrnné procvičení
   

Jednotky váhy (hmotnosti)

 • Miligramy na gramy a naopak
 • Gramy na dekagramy a naopak
 • Dekagramy na kilogramy a naopak
 • Gramy na kilogramy a naopak
 • Souhrnné procvičení
   

Jednotky objemu

 • Mililitry na decilitry a naopak
 • Decilitry na litry a naopak
 • Mililitry na litry a naopak
 • Souhrnné procvičení
   

Procenta

 

 • Základ (celek), počet procent, procentová část
 • Kde leží zadaný počet procent
 • Čtvrt, půl, třičtvrtě kruhu
   
 • Převod zlomku na procenta
 • Převod desetinného čísla na procenta
   

 


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet