Matematika – zpět

Odčítání

 
Úkoly jsou zaměřeny na procvičení odčítání v oboru přirozených čísel.
V jednotlivých úkolech najde dítě kalkulačku, na které zadává výsledek. Výsledek musí potvrdit tlačítkem  vyhodnoť . Teprve poté zjistí, zda příklad vypočítalo správně. Pokud ano, získá k příkladu usměvavého smajlíka. Pokud ne, jeho výsledek je přeškrtnutý a vedle je uvedený správný. Vpravo nahoře se objeví pomůcka dvou metrů, které naznačí, jak mu dvě pravítka mohou pomoci k výpočtu.
Pokud vypočítá všechny příklady správně, zobrazí se mu informace, že vše vypočítal správně, a získá skákací opičku.
Úkoly jsou rozděleny na cvičení bez přechodu desítky a s přechodem desítky.
 


Červená cvičení  

 
Jedná se o cvičení, ve kterých dítě odčítá bez přechodu desítky. V nejjednodušších případech pouze jednotky do 10, v druhém cvičení odčítá desítky. Následují příklady, ve kterých odčítá jednotky od čísel do dvaceti, respektive do 100.
 


Modrá cvičení  

 
Modrá cvičení navazují na přičítání desítky ve cvičeních využívajících tabulku. Zde však dítě takovou nápovědu nemá. Začíná se příklady, ve kterých pouze odčítá desítku od desítek.
V dalším příkladu se desítka odčítá od libovolného čísla v oboru do 100. Následují příklady na odčítání jednociferného čísla od deseti a v posledním cvičení od desítek v oboru do sta. Zde dítěti opět mohou pomoci barvy číslic na kalkulačce.
 


Žlutá cvičení  

 
Zvláštní typ příkladů tvoří přechod přes desítku, podobně jako u sčítání. Je vhodné znovu připomenout princip rozkladu. Proto jsou zde zařazeny opět typy příkladů, ve kterých se v rozkladu používá vždy jedno stejné číslo. Jakmile dítě tento systém uchopí a rozumí mu, je po chybách. (Pokud je nedělá z nedostatku soustředění, ale to je jiná kapitola.)
 


Zelená cvičení  

 
I zde se procvičuje přechod přes deset, ale cvičení jsou jinak rozfázována. V prvním se procvičuje veškerý přechod přes deset do dvaceti, v dalším cvičení se procvičuje přechod přes deset v oboru do 100.
 
Vstup do cvičení


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet