Matematika – zpět

Počet, číslo, porovnávání

 
Úkoly jsou zaměřeny na pochopení a propojení pojmů počet, číslo, porovnávání. Většina cvičení pracuje s malými čísly v oboru do deseti.
 


Červená cvičení  

 
Cílem cvičení je propojení čísla a počtu. V prvních dvou úkolech dítě přiřazuje počet k číslu, ve druhých dvou naopak. V obou případech jsou cvičení rozdělena na dvě části. Nejprve se pracuje pouze s oborem čísel do 6, který mohou děti znát z her v předškolní době, neboť se zde pracuje s puntíky na kartičce, které jsou rozmístěné jako na hrací kostce.
V oboru do 10 jsou pak využité obrázky jahůdek volně rozmístěné na stránce. Dítě má označit zadaný počet jahůdek – procvičuje porozumění slovnímu zadání čísla.
 


Modrá cvičení  

 
Úkolem dítěte je zapsat příklad, který je zadán obrázkem, a následně ho vypočítat. V úkolu označeném trojúhelníkem zapisuje a sčítá pouze tečky na kartičkách. Používáme rozmístění teček jako na hrací kostce, kterou zná dítě z předškolního období. V úkolu se neobjevují větší číslice než 6. Tato cvičení lze použít již v období nácviku sčítání a odčítání do šesti.
V dalších dvou typech příkladů se jedná o propojení zápisu příkladu pro sčítání a odčítání s grafickým zpracováním. U prvního příkladu každého cvičení je uvedeno i správné řešení, aby dítě vědělo, v jakém tvaru má příklady zapisovat.
 


Žlutá cvičení  

 
Porovnávání začínáme procvičovat na figurkách. Teprve pak pokračujeme v porovnávání čísel a v posledním cvičení je porovnávání počtu figurek s číslem.
 


Zelená cvičení  

 
V zelených cvičeních najdete procvičování čísel, která se mohou především dítěti s dyslexií (oslabeným zrakovým vnímáním) plést. Jedná se například o čísla podobná (3 a 8), obrácená (6 a 9), se záměnou pořadí jednotlivých číslic (71 a 17). Pokud tato cvičení dělají dítěti problémy, je tuto dovednost třeba procvičovat zároveň s cvičeními na rozvoj zrakového vnímání.
 
Vstup do cvičení


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet