Matematika – zpět

Psaní na kalkulačce

 
Úkoly jsou zaměřeny na procvičení vnímání číslic a matematických znamének.

Doporučuji nechat dítě nahlas číst zadání (číslo, číslo zapsané slovy, matematické znaménko), najít na kalkulačce a napsat na ní.
Příkladů je v každém cvičení sedm. Za správné řešení každého příkladu získá dítě usměvavého smajlíka, pokud se mu podaří správně vyřešit všech 7 úkolů, uvidí skákací opičku.
 


Červená cvičení  

 
Úkolem dítěte je viděné číslo zapsat na kalkulačce.
V červeném trojúhelníku se procvičují čísla pouze do deseti. Číslice na kalkulačce i v zadání mají svou barvu. Dítě možná časem přijde na to, že barvy číslic jsou stejné v zadání i na kalkulačce. Neupozorňujte ho na to, nechte ho, aby si objevovalo samo. Někomu barva v orientaci pomáhá, někomu ne.
V červeném kruhu a křížku se procvičují čísla do dvaceti a do sta. Číslice na kalkulačce i v zadání mají svou barvu, proto dvouciferné číslice nemusí být stejně barevné.
 


Modrá cvičení  

 
Úkolem dítěte je na kalkulačce napsat číslicemi číslo, které má zadáno slovy.
V modrých a červených úkolech se vpravo nahoře objevuje část metru s vyznačenými centimetry. V těchto úkolech se jedná spíše o inspiraci pro dospělého, který s dítětem pracuje, aby si společně ukazovali, kde číslo na číselné ose leží. Dobře doma poslouží krejčovský nebo skládací metr. Používejte ho, propojujte co nejčastěji získávání dovedností se skutečným životem. Hledejte, kde takovou dovednost potřebujete.
 


Žlutá cvičení  

 
Matematická znaménka je potřeba rozlišovat podobně, jako se dítě učí rozlišovat jednotlivá písmena.
Navíc u matematických znamének je třeba rozumět a přiřazovat více forem jednomu významu. (Například +, plus, a, znaménko pro sčítání). Dítě potřebuje získat dovednost přiřazování různých forem danému znaménku a rozumět jim v automatizované podobě. Pokud nemá všechny významy zautomatizovány, vynakládá příliš mnoho sil na rozluštění významu toho, co mu sdělujeme.
Když se dítěti pletou znaménka větší a menší, pokuste se s ním probrat, proč je na jedné straně zobáček otevřený, co by to mohlo znamenat. Můžete to převést do praxe (například kam se vejde větší kus koláče...). Učte ho všímat si a porovnávat podle detailu.
Ve cvičení jsou uváděna znaménka pro násobení a dělení, která se běžně vyskytují v učebnicích matematiky pro základní školy. Jsme si vědomi, že se děti mohou setkávat s různými znaménky – na kalkulačce, počítači. Proto na konci cvičení označené žlutým kruhem na tuto skutečnost poukazujeme.
 
Vstup do cvičení


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet