Matematika – zpět

Sčítání

 
Úkoly jsou zaměřeny na procvičení sčítání v oboru přirozených čísel.
V jednotlivých úkolech najde dítě kalkulačku, na které zadává výsledek. Výsledek musí potvrdit tlačítkem  vyhodnoť . Teprve poté zjistí, zda příklad vypočítalo správně. Pokud ano, získá k příkladu usměvavého smajlíka. Pokud ne, jeho výsledek je přeškrtnutý a vedle je uvedený správný. Vpravo nahoře se objeví pomůcka dvou metrů, které naznačí, jak mu dvě pravítka mohou pomoci k výpočtu.
Pokud vypočítá všechny příklady správně, zobrazí se mu informace, že vše vypočítal správně, a získá skákací opičku.
Úkoly jsou rozděleny na cvičení bez přechodu desítky a s přechodem desítky.
 


Červená cvičení  

 
Jedná se o cvičení, ve kterých dítě sčítá bez přechodu desítky. V nejjednodušších případech pouze jednotky do 10, následují příklady, ve kterých přičítá jednotky k desítce do dvaceti nebo obráceně, následují příklady na přičítání jednotek, ale ne již pouze k desítce, ale k libovolnému číslu nad deset tak, aby nebylo porušováno pravidlo o tom, že dítě ještě nepočítá s přechodem přes deset. Poslední v řadě příkladů je přičítání jednotek v oboru do 100. Jedná se o podobné příklady jako v kapitole Orientace v tabulce, zde ale bez opory v tabulce při počítání.
 


Modrá cvičení  

 
Začíná se příklady, ve kterých se pouze přičítá desítka k desítkám. Pomůckou, aby si mohlo dítě uvědomit, kde dělá chybu, jsou dvě části metru, které se objevují v pravé horní části stránky a vzájemným posunutím ukazují správný výsledek.
Následují příklady, ve kterých se desítka přičítá k libovolnému číslu v oboru do 100.
Červená i modrá cvičení jsou podobná jako cvičení na sčítání využívající tabulku. Zde však dítě takovou nápovědu nemá.
 


Žlutá cvičení  

 
Zvláštní typ příkladů tvoří přechod přes desítku. Některé děti dlouho setrvávají u využívání prstů na rukou. Ty jim ale při počítání vyšších čísel obvykle nestačí a nedokážou si s tím poradit, proto dělají hodně chyb.
Každé dítě si potřebuje vytvořit systém počítání přes deset. Nezáleží příliš na tom, který dítě zvládne, ale zda vůbec nějaký zná a má ho zautomatizovaný.
Cvičení jsou rozfázována na přičítání k jednotlivým velkým číslům. Doporučuji dělat je postupně a k dalšímu postoupit až po dokonalém ovládnutí předchozího.
 


Zelená cvičení  

 
I zde se procvičuje přechod přes deset, ale cvičení jsou jinak rozfázována. V prvním se procvičuje veškerý přechod přes deset do dvaceti, v dalším cvičení se procvičuje přechod přes deset v oboru do 100.
 
Vstup do cvičení


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet