Matematika – zpět

Násobení a dělení větších čísel

 
Úkoly jsou zaměřeny na procvičení násobení a dělení v oboru přirozených čísel.
Úkoly na násobení jsou rozděleny na cvičení bez přechodu desítky a s přechodem desítky. Vpravo nahoře se objeví při zadání prvního příkladu i návod, jak může dítě postupovat při práci v programu. Samozřejmě existují i jiné způsoby násobení větších čísel a s některými se setká při vyhodnocení a kontrole. Příklady vyžadují soustředění, proto je jich pouze sedm.
 


Červená cvičení  

 
Násobení dvouciferného čísla jednociferným jsou rozdělena na dvě úrovně. V první úrovni bude dítě dostávat pouze příklady, ve kterých nedojde při násobení k přechodu desítky. Dítě si tedy nemusí nic pamatovat a nikam nic přičítat. V druhé úrovni pak přibývají příklady s přechodem přes deset.
Při vyhodnocování mu vlevo budou postupně přibývat vypočítané příklady, ty správně budou navíc označeny usměvavým a přikyvujícím smajlíkem. Vpravo nahoře uvidí i kontrolu pomocí indického násobení. Pokud indické násobení neznáte, podívejte se zde. Mnoha dětem s poruchou pozornosti tento způsob násobení vyhovuje, ale je nutné ho vysvětlit rodičům. Výhodu vidím v tom, že si dítě nemusí pamatovat desítky, které má přičíst.
 


Modrá cvičení  

 
Násobení dvouciferného čísla dvouciferným obsahují hned tři typy cvičení. První typ je opět nejjednodušší, při násobení nebude docházet k přechodu přes deset, tudíž pro dítě budou nejjednodušší. Je to proto, aby se nejprve naučilo orientovat na stránce a správně zapisovat čísla do rámečků. Přitom si musí myší nebo tabulátorem nastavit kurzor do správného políčka. To ho učí koordinaci pohybů i návyky pro práci s formuláři v počítači.
Druhý a třetí typ jsou podobné, v obou případech bude násobit s přechodem přes deset, ale ve cvičeních označených modrým kruhem bude násobit menšími čísly (do 5), kdežto ve cvičeních označených modrým křížkem bude násobit většími čísly (nad 5).
Při vyhodnocení uvidí postup prostřednictvím indického násobení, a zároveň, pokud se mu nepodaří vypočítat příklad správně, tak i jednotlivé výsledky (výsledek násobení čísla jednotkou + výsledek násobení čísla desítkou) sečtené. Pomocí tohoto zobrazení lze najít i to, kde dítě dělá chybu, a zaměřit se na její odstranění.
 


Žlutá cvičení  

 
Do této sady jsou zařazena cvičení, ve kterých dítě dělí jednociferným dělitelem se zbytkem. U prvního příkladu najde dítě vpravo nahoře nápovědu postupu. Dále se už nápověda nezobrazuje. Nejprve dítě hledá nejvyšší násobek dělitele, který napíše do výsledku. Poté vynásobí výsledek dělitelem a zapíše do pomocného řádku pod příklad. Tato dvě čísla od sebe odečte, a vyjde mu zbytek.
Příklady skrývající se pod žlutým křížkem a čtvercem již pomocný řádek k odečítání nenabízejí. Náročnost je opět odstupňována rozdělením na příklady s jednociferným výsledkem (žlutý křížek) a s dvouciferným výsledkem.
Vpravo nahoře se po stisknutí tlačítka  vyhodnoť  objeví šedivou barvou příklad tak, jak ho zadalo dítě. Pod ním je pak správný postup při řešení. Tím se dá přijít na to, kde a jaký typ chyby dítě dělá. Podtržení čísel na vstupních tlačítkách symbolizuje pomocný řádek.
 


Zelená cvičení  

 
V zelených cvičeních na dělení dvouciferným číslem najdou děti ve všech typech příkladů pomocný řádek, který je u těchto příkladů vždy vhodné používat. Sem si zapíší výsledek kontroly (vynásobení výsledku dělitelem), a ten následně odečtou od horního čísla. Poslední cvičení pak již vyžaduje i sepsání další číslice před dalším dělením. Cíleně jsou zde pouze takovéto příklady, aby si dítě tento krok postupu zafixovalo.
 
Vstup do cvičení


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet