Matematika – zpět

Sčítání a odčítání větších čísel

 
Úkoly jsou zaměřeny na procvičení sčítání a odčítání v oboru přirozených čísel do 100. Jedná se o procvičování sčítání a odčítání dvěma způsoby – pod sebou a z hlavy. Příklady slouží k tomu, aby si dítě vybralo jeden způsob, který mu bude více vyhovovat.
Při sčítání pod sebou dítě využívá klávesnici, u prvního příkladu má nápovědu, jak má postupovat. Vypočítané příklady zůstávají zobrazené vlevo nahoře. Pokud jsou vypočítané správně, zobrazí se u příkladu i usměvavý smajlík.
Při počítání z hlavy se žádný návod dopředu neobjevuje. Na stránce je pouze kalkulačka a příklad. Po vypočítání příkladu se vpravo nahoře objeví dva ze způsobů počítání – využití počítání pod sebou, které již procvičovali výše, a postupné přičítání nejprve desítek, a poté jednotek.
 


Sčítání  

 
Červená i modrá cvičení jsou zaměřena na sčítání. Začíná se jednoduchými příklady, ve kterých dítě nemusí počítat s přechodem přes deset. Následují příklady, kde se již počítá s přechodem přes deset, ale neobjevují se zde jednoduché příklady. Ke střídání všech typů příkladů dochází až v posledním cvičení označeném vše.
Červená a modrá cvičení se liší druhým úkolem. V červených cvičeních se jedná o procvičování přechodu přes deset pod sebou s pomocným řádkem, kam si dítě zapisuje celý vypočítaný výsledek, nemusí si pamatovat desítky a z hlavy je přičítat. Automatizuje si tak dovednost, kterou bude potřebovat později. U sčítání z hlavy jsou v tomto druhém případě zařazeny příklady, ve kterých je součet jednotek vždy 10.
 


Odčítání  

 
Žlutá a zelená cvičení jsou zaměřena na odčítání. Stejně jako u sčítání se začíná jednoduchými příklady bez přechodu přes deset, následují příklady s přechodem přes deset a třetí úroveň tvoří souhrnné cvičení.
Při odčítání pod sebou se u prvního příkladu objeví vpravo nahoře návod, po jeho vypočítání ale zmizí a dál se objevuje pouze vyhodnocení vypočítaného příkladu. Dítě používá k výpočtu klávesnici.
Při počítání z hlavy se žádný návod dopředu neobjevuje. Na stránce je pouze kalkulačka a příklad. Po vypočítání příkladu se vpravo nahoře objeví dva ze způsobů počítání. Jedním je využití počítání pod sebou, včetně naznačení desítek, které si musí zapamatovat, a následně od desítek odečíst. Druhým je postupné odčítání nejprve desítek, a poté jednotek.
 
Vstup do cvičení


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet