Matematika 2 – zpět

Procenta

 
Procenta jsou jedním ze způsobů počítání s částmi celku, konkrétně se setinami (celek rozdělený na sto částí).
 


Červená cvičení  

 
První cvičení nazvané pojmy se orientuje na procvičení pojmů základ (celek), procentová část a počet procent. Dítě má kliknout na zadaný pojem v textu. Text si tedy musí dobře přečíst, aby porozumělo a dokázalo označit správně konkrétní pojem obsahující vždy číslo.
Ve druhém cvičení nazvaném odhad je celek znázorněn silnou modrou čárou, na které je označeno 0 % a 100 %. Úkolem je odhadnout, kde zadané procento leží. Zadávány jsou jen desítky procent, tedy pojmy, se kterými se dítě může často setkávat. Cílem je vytvořit si představu, jak velkou část celku tyto pojmy představují, například to, že 50 % je přesně v polovině.
Ve třetím cvičení může dítě využít představy části celku získané při procvičování zlomků. Zde má určit, kolika procentům odpovídá barevná část kruhu. V tomto případě se pracuje pouze se čtvrtinami vyjádřenými procenty, tedy opět jde o zafixování běžně užívaných pojmů.
 


Modrá cvičení  

 
V prvním cvičení se dítě setkává s převodem zlomku na procenta. V tomto cvičení již má prokázat, zda si představu vybudovalo v předchozích cvičeních. Je potřeba si vždy uvědomit, že se v obou případech jedná o část celku.
Ve druhém cvičení se setkává s převodem desetinného čísla na procenta. Desetinné číslo je pouze část jedné a dítě tuto část vyjádřenou desetinným číslem má zapsat jako počet procent.
 

Vstup do cvičení


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet