Matematika 2 – zpět

Řády

 
Dělení deseti, stem, desetinná čísla, jak vypadá číslo, když se řekne tři desetiny, zaokrouhlování celých i desetinných čísel, to vše zde lze nalézt.
 


Červené cvičení  

 
Jediné červené cvičení je zaměřeno na dovednost dělení a násobení deseti a stem. Dítě musí dávat pozor na to, zda má dělit, nebo násobit, a navíc na počet nul, aby odlišilo jednotlivé řády.
 


Modrá cvičení  

 
V modrých cvičeních nejprve ověříme, zda je dítěti jasné zaokrouhlování celých čísel, v prvním cvičení na desítky a ve druhém cvičení na stovky.
Může se zde stát, že dítě neví, jak má zaokrouhlovat. Je tedy třeba mu vysvětlit nebo připomenout základní pravidlo, že čísla 1–4 zaokrouhlujeme dolů a 5–9 nahoru. Jedná se o čísla, která jsou nejblíže řádu, na který chceme zaokrouhlovat. Pomoci mu může připomenutí tohoto pravidla, které najde ve cvičeních vpravo nahoře i se znázorněním šipkami.
 


Žlutá cvičení  

 
V prvním cvičení má dítě kliknutím označit tu číslici, jejíž pojmenování (řád) je nad ní uveden. Ve cvičení se procvičují pojmy jako stovky, desítky, jednotky, desetiny, setiny.
Často se setkáváme s tím, že dítě se specifickými poruchami učení při čtení nevnímá (nevidí) čárku ve větě. Proto je jedním z opakujících se zadání i úkol kliknout na desetinnou čárku, aby ji vnímat začalo, případně si uvědomovalo již i její důležitost. V posledních žlutých cvičeních se ověřuje, zda dítě dokáže správně zapsat desetinné číslo s důrazem na pozici desetiny a setiny. Zadání je napsáno slovy.
Důležité je připomenout a probrat s dítětem, co znamená desetinná čárka, neboť ne každé dítě vnímá, že pomáhá rozlišit celé a desetinné číslo.
 


Zelená cvičení  

 
Zelená cvičení již po dítěti chtějí, aby zapsalo výsledek dělení desetinným číslem. Dělí zde deseti nebo stem nejprve jednociferné číslo, poté dvouciferné, a nakonec trojciferné. V posledním cvičení již musí dávat pozor, zda má dělit deseti nebo stem, a podle toho správně zapsat desetinnou čárku.
 


Fialová cvičení  

 
Tato cvičení jsou zaměřená na zaokrouhlování desetinných čísel.
Může se zde stát, že dítě neví, jak má zaokrouhlovat. Je tedy třeba mu vysvětlit nebo připomenout základní pravidlo, že čísla 1–4 zaokrouhlujeme dolů a 5–9 nahoru. Jedná se o čísla, která jsou nejblíže řádu, na který chceme zaokrouhlovat. Pomoci mu může připomenutí tohoto pravidla, které najde ve cvičeních vpravo nahoře i se znázorněním šipkami.
Ujistěte se, zda dobře rozumí pojmům, jako jsou celá čísla a desetinná čísla. Pokud neví, co jsou to desítky, stovky a jak na ně zaokrouhlit, je třeba se vrátit ke cvičením označeným modře a žlutě, ve kterých tuto dovednost procvičuje, a znovu mu vysvětlit pojmenování jednotlivých číslic v čísle. (Pomoci může i tabulka zobrazená na začátku cvičení se žlutým trojúhelníkem.)
V prvním cvičení má dítě z desetinného čísla vytvořit číslo celé. V druhém cvičení zaokrouhluje na desítky, ve třetím se mu náhodně střídá zaokrouhlování na čísla celá, na desítky a na stovky. Dítě tedy musí správně vnímat zadání, aby bylo úspěšné.
 

Vstup do cvičení


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet