Matematika – zpět

Slovní úlohy

 
Slovní úlohy patří pro děti s dyslexií mezi nejtěžší část matematiky. Jsou na ně kladeny velké nároky jak z hlediska čtení, tak z hlediska porozumění početní operaci.
 


 

 
Vyhledávání čísel vyjádřených číslicemi či slovy procvičují šedá cvičení nazvaná čísla. V těchto cvičeních má dítě vyhledávat čísla zapsaná číslicemi či slovy v textu a označit je. Cvičení jsou rozdělena do čtyř skupin. V červené skupině dítě pouze vyhledává čísla zapsaná číslicí, v modré skupině vyhledává čísla zapsaná slovy, ve žlutých cvičeních se musí orientovat a najít čísla zadaná jak slovy, tak číslicemi a v zelených cvičeních jsou opět čísla zadaná slovy, ale jedná se o dvojciferná čísla, tady je třeba k označení celého čísla najít a označit dvě slova.
V zobrazeném textu se čísla označují kliknutím, čímž se zároveň podbarví. Pokud není kliknuto na tlačítko  vyhodnoť , lze označení zrušit opětovným klikem na vybrané slovo. Vyhodnocuje se procento úspěšnosti.
Poznámka: Nemyslete si, že se jedná o cvičení zbytečná. Setkala jsem se s nejedním dospělým jedincem s dyslexií, který mý problém s vyhledáváním číslic v textu. To mu následně znesnadňuje orientaci v čase, plánování svých činností, případně může komplikovat práci v zaměstnání. Možná zde je jádro problému i vašeho dítěte.
 


Červená cvičení  

 
V červených cvičeních nejsou celé slovní úlohy, ale pouze taková část, kterou je nutné znát, aby bylo možné rozhodnout, o jakou početní operaci se jedná, zda o sčítání, odčítání, násobení, nebo dělení. Dítě zde má vše předepsáno, pouze vybírá znaménko početní operace. Znaménka jsou ve výběru rozdílně podbarvena pro lepší orientaci.
Správné odpovědi jsou odměněny usměvavým smajlíkem. V pravém horním rohu je pak vždy uvedeno správné řešení předchozího příkladu, včetně barevného zvýraznění početního znaménka a slov, která byla k rozhodnutí důležitá.
 


Modrá a žlutá cvičení  

 
V modrých cvičeních dítě vytváří, a následně i počítá příklady na sčítání a na odčítání. Ve žlutých cvičeních pak na násobení a na dělení. V nejtěžších variantách se rozhoduje podle textu, o jakou operaci se jedná. Zde již musí využít schopnosti, které procvičovalo v šedých a červených cvičeních.
Za správně zapsaný i vypočítaný příklad lze získat usměvavého smajlíka, ale tentokrát bude odměněn i ten, kdo příklad správně zapíše, ale výpočet buď chybí nebo není správný. V tomto případě lze získat alespoň bílého smajlíka za částečnou odpověď. Je zde hodnocen správný postup, nejen výsledek. Pro kontrolu lze najít v pravém horním rohu text zadání předchozího příkladu, aby bylo možno porovnat zadání s vyhodnoceným řešením a nedocházelo ke sporům: „ALE JÁ TO UDĚLAL SPRÁVNĚ“.
 


Zelená cvičení  

 
Součástí řešení slovní úlohy musí být i správná – či lépe řečeno vhodná – odpověď, která reflektuje její zadání. Proto jsme zařadili jako jedno ze cvičení i výběr z odpovědí pro slovní úlohu, kde dítě vidí zadání i vypočítaný příklad. V zelených cvičeních se tedy setkává s tím, že se po něm chce porozumění celému zadání, co mu říká výpočet, a musí se rozhodovat, která odpověď je vhodná vzhledem k zadání.
Výběr odpovědi z nabízených možností je zvláště pro dítě s dyslexií velmi obtížný úkol, neboť se musí potýkat s větším množstvím textu. Pomoci mu může, pokud si nechá odpovědi přečíst (číst může například rodič nebo google překladač).
Důležité je hledat společně s dítětem strategie jak najít správnou odpověď. Vše je zaměřené na porozumění textu. Pokud dítě vybere odpověď, chtějte po něm, aby vám svou odpověď zdůvodnilo.
Příklady strategií: hledání čísla v odpovědi a porovnání s výsledkem příkladu, porovnání znění otázky s jednotlivými odpověďmi, hledání rozdílů mezi odpověďmi.
 
Vstup do cvičení


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet