Matematika – zpět

Malá násobilka

 
Úkoly jsou zaměřeny na procvičení malé násobilky. Výsledky dítě označuje ve stovkové tabulce.
V těchto cvičeních získává banánky za každý správně vypočítaný a v tabulce označený výsledek. Po splnění úkolu se objevuje za odměnu opice a čas, za který úkol dítě splnilo.
 


První sada cvičení  

 
První sada cvičení navazuje na předchozí velkou skupinu cvičení, kde dítě označovalo násobky jednotlivých čísel v tabulce. Násobky jednoho čísla se mu zobrazují podsvícené barvou podobně, jako je to znázorněné na tlačítku (viz ilustraci). V těchto cvičeních sice bude dostávat příklady pouze zvolené násobilky, ale výsledky zaznamenává vždy do celé stovkové tabulky. Chyby program nepočítá, pouze podbarví správný výsledek a nechá ho podbarvený. Program je v těchto cvičeních nastaven tak, že se příklady neopakují. Tím dochází u dětí, které mají dobrou zrakovou paměť k postupnému grafickému připomenutí, jak byly tyto násobky v tabulce rozmístěny, a stávají se tak nápovědou. Úkol je tedy jen o trochu těžší, než když v tabulce vyhledávali násobky. Také prostředí a podbarvování se nezměnilo.
 


Druhá sada cvičení  

 
Cílem je procvičit malou násobilku již bez nápovědy podbarvení výsledku v tabulce.
Úkol je opět o trochu těžší, ale probíhá ve stejném, tedy známém prostředí.
 
Vstup do cvičení


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet