Matematika – zpět

Násobky v tabulce

 
Úkoly jsou zaměřeny na procvičení násobků s ukázáním jejich pozice ve stovkové tabulce.
V těchto cvičeních dítě nezískává banánky, ani se po splnění úkolu neobjevuje za odměnu opice. Stránka zůstává bez dalších pomůcek a rušení, pouze se správně označené číslo podbarví. Po splnění úkolu se pak objeví čas, za který úkol dítě splnilo, a velký banán s volbou dělat úkol znovu, nebo jít zpět.
 


Ukázky násobků (tlačítka bez barevných tvarů)  

 
Na první stránce si může dítě prohlédnout násobky ve stovkové tabulce. Pokud pracovalo na orientaci v tabulce poctivě, mělo by se v ní již dobře orientovat. Je  vhodné násobky při klikání pojmenovávat slovy.
U všech násobků je vždy celá stovková tabulka. Násobky, které se dítě běžně učí (násobky čtyř do čtyřiceti) se podsvítí příslušnou barvou a zbytek tabulky do 100 zšedne. Ne však násobky, které si dítě zvolilo. Ty jsou stále podbarvené, ale čísla na nich nejsou výrazně černá, ale pouze šedivá. Naznačují tak, že násobky pokračují i dále. Opět dítěti nic nevnucujeme.
Druhá stránka ukazuje názorně, že větší číslo může vzniknout jako násobek různých čísel. Můžeme s dítětem probrat, že i jiná čísla, například 12 nebo 18, zná z více násobilek.
 


Ostatní cvičení  

 
Cílem je procvičit násobky. Dítě má za úkol v tabulce kliknutím označit všechny zadané násobky.
Program dovoluje označovat násobky i na přeskáčku. Důležité je, za jak dlouho dítě všechny násobky správně označí. I kdyby chtělo pracovat pouze tak, že bude klikat postupně na všechna čísla, program mu bude barevně podbarvovat pouze násobky daného čísla. Jinak řečeno, dítě se bude učit, i když o to nebude stát a bude si jen hrát. V těchto cvičeních se nezjišťuje, kolik udělalo chyb.
Orientační rychlost – pokud budete rychle klikat na každé číslo v tabulce, dostanete se už u násobilky dvou nad 10 s. Pokud budete klikat rychle pouze na násobky dvou, budete zvládat rychlost pod 10 s. U násobilky sedmi se rozdíl mezi vyklikáním jen násobků (stihnete do 20 s) a všech čísel v tabulce (cca 40 s) výrazně zvyšuje.
 
Vstup do cvičení


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet