Matematika – zpět

Třídění a výběr

 
Úkoly jsou zaměřeny na procvičení třídění podle daných kritérií.
 


Červená cvičení  

 
V prvním cvičení nazvaném opičky dítě procvičuje dovednosti, které zdánlivě s matematikou nesouvisí. Učí se vybírat a pracovat podle zadání. Jeho úkolem je najít a označit opičky, které jsou stejně natočené.
Ve druhém cvičení dítě dostává zadání dvojím způsobem – číslem a slovem. Má totiž označit počet kartiček zadaných číslem a slovy se dozvídá, kolik bodů na hledané kartičce je. Pozor, zadaný počet kartiček, které má dítě označit, se neshoduje s počtem, který je na stránce. Na stránce může být více kartiček se zadaným počtem bodů, než kolik jich má označit. Musí se tedy řídit dvěma pokyny.
Ve třetím cvičení má označit kartičky, kterých je na stránce nejvíc. Zdánlivě jednoduchý příklad vůbec jednoduchý není. Počet stejných kartiček nebývá na první pohled zřejmý. Dítě si počítáním svůj odhad musí ověřit. Dítětem vybraná kartička získá zelený rámeček, aby bylo poznat, kterou dítě již vybralo. Dítě má možnost svůj výběr i zrušit opětovným kliknutím na kartičku.
 


Modrá cvičení  

 
Třídění podle jedné zadané vlastnosti, to je náplň modrých cvičení. Dítě se orientuje na stránce plné několika geometrických tvarů různě velkých a různě barevných. V prvních třech cvičeních má dítě zadanou jednu vlastnost, podle které má třídit. Například v modrém trojúhelníku se jedná o barvu. Tím, že dítě klikne na první obrazec, určí programu, jakou barvu vybralo. Vybraný obrazec se mu zobrazí na stránce vpravo nahoře. V hlavním poli se mu vybraný obrazec podbarví šedou barvou. Když dítě zmáčkne tlačítko hotovo, vyhodnotí mu program, kolik obrazců určilo správně, a v kolika chybovalo.
Nejtěžší je cvičení označené otazníkem a modrým čtvercem. Zde si dítě nejprve samo vybere, podle jaké vlastnosti bude třídit. Po zmáčknutí vybraného tlačítka se ale zdánlivě nic nestane. Dítě si vybranou kategorii musí pamatovat, a podle ní pak postupovat. Jinak se princip nemění.
 
Vstup do cvičení


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet