Matematika 2 – zpět

Záporná čísla

 
Záporná čísla jsou dělena stejným principem jako ostatní cvičení v části matematiky. Mají za cíl rozfázovat sčítání a odčítání záporných čísel na co nejmenší kroky, aby bylo možné zjistit, ve které fázi dítě chybuje, a následně mu pomoci pochopit princip záporných čísel. V oboru čísel (–10 +10) jsme do pravého rohu umístili osu, na které je výpočet znázorněn. U úloh do sta je zde pouze šipka se znaménkem plus nebo minus, která naznačuje, kterým směrem po číselné ose/tabulce se mělo dítě v předchozím příkladu pohybovat, aby dospělo ke správnému výsledku.
 
Pokud dítě potřebuje, může si kliknout na odkaz směřující na dvě spojené tabulky do 100 – jednu s kladnými a druhou se zápornými čísly. Ty mu mohou pomoci především k pochopení návaznosti kladných a záporných čísel přes nulu. Tabulky se otevřou v novém okně a záleží na dítěti, jak je bude využívat. Pracujte s touto pomůckou společně s dítětem. Nechte ho, aby vám muselo slovně popsat, co příklad v tabulce znamená. Ať se pokusí se vyjádřit. Jinak nezjistíte, jak k výsledku dochází, ani kde dělá chybu. Nevadí, když mu to zpočátku nepůjde, snažte se být trpěliví a neříkat postup za něj.
Také je možné tabulky vytisknout, vzít figurku například od hry Člověče nezlob se a nechat dítě, aby s ní pohybovalo v tabulkách podle zadané úlohy. Červená šipka v tabulce naznačuje směr pohybu figurky při znaménku plus, modrá šipka pak pohyb figurky při znaménku minus.
 


 

Poznámka: Doporučuji s dítětem probrat, jak je to s tím, že záporné číslo má vždy před sebou znaménko minus, kdežto před kladné číslo znaménko plus v některých případech nepíšeme (například v tabulce, pokud není před číslem znaménko, předpokládáme, že se jedná o kladné číslo, nebo pokud úloha začíná kladným číslem, nepíšeme před něj znaménko plus). To, co je pro nás samozřejmostí, nemusí být jasné dítěti.
 


 

 
Jako první je šedé cvičení na ukázání zadaného čísla na číselné ose, teprve když se přesvědčíme, že tuto dovednost zvládá, může dítě pokračovat s úkoly v červených cvičeních, ve kterých pouze odečítá od nuly, aby si zvnitřnilo posun v záporných číslech. V modrých cvičeních vždy od kladného čísla odečítá větší číslo tak, aby muselo překonat nulu. Ve žlutých cvičeních pracuje dítě pouze se dvěma zápornými čísly a mělo by zde pochopit a automatizovat princip, že vlastně pohyb v záporných číslech odpovídá tomu, jako bychom kladná čísla sčítali. Pohybuje se tak na číselné ose hlouběji. V zelených cvičeních je vždy první číslo záporné a druhé kladné, nejprve jsou zde cvičení bez přechodu nuly, a následně i s jejím přechodem. Poslední fialová cvičení jsou již souhrnná.
 

Vstup do cvičení


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet