Matematika 2 – zpět

Zlomky

 
Úkoly mají děti seznámit s pojmem zlomku, jak se zapisuje a co vyjadřuje.
 


Červená cvičení  

 
První cvičení procvičuje převod z dělení, které se dosud žáci učili, na zlomek. Možná si někteří uvědomí, že se nejedná o novou dovednost, ale pouze o jiný zápis. Cílem prvního cvičení je zapsat příklad na dělení jako zlomek, ne cokoli počítat. Vhodné je v počátcích u dítěte sedět a chtít po něm, aby zlomky pojmenovávalo. Například 3 děleno 7 rovná se tři sedminy.
Vpravo nahoře před prvním příkladem je vhodné upozornit dítě na pojmenování zlomku. Čitatel (čítá počet – tři) se nachází nad zlomkovou čárou a jmenovatel (pojmenovává část – sedminy) pod zlomkovou čárou. Po vyhodnocení zápisu se vpravo nahoře objeví i správné čtení již vyhodnoceného zlomku.
 
Druhá a třetí úloha procvičuje zápis zlomku, když je znám celek a je vyznačena jeho část. Ve druhém cvičení se jedná o části kruhu. Nejprve je třeba se podívat, na kolik stejných částí je kruh rozdělen malými čárkami a kolik těchto částí je vybarveno. Teprve poté zapsat zlomek. Ve třetím cvičení se jedná o čtverec nebo obdélník rozdělený svislými a vodorovnými čárami na několik stejných částí. Několik z nich je vybarveno.
Dítě si opět musí ujasnit, kolik částí tvoří celek a kolik částí je vybarveno.
 
Doporučuji se vrátit – po úspěšném zvládnutí druhé a třetí úlohy – znovu k úloze první. V ní se totiž vyskytují i zadání, která jsou větší než jeden celek. Je vhodné nyní nechat dítě, aby namalovalo, jak si zadaný zlomek představuje. Pokud pochopilo zlomky, zvládne odvodit jak namalovat například devět sedmin. Pokud ne, je jistě již doba mu tuto dovednost zprostředkovat.
 


Modré cvičení  

 
Když dítě získá představu, co znamená pojem zlomek, může začít se zlomky počítat. Protože je KamiNet založen na procvičování základů, je zde uvedeno pouze sčítání a odčítání zlomků se společným jmenovatelem. Těžší úkoly již zde nehledejte. Dobré je si uvědomit, že se stejnými částmi, tedy například sedminami, se počítá stejně jako s jakýmkoli jiným předmětem.
 

Vstup do cvičení


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet