Život rytíře
 

   
 
Cíl: rozvoj čtenářských dovedností.
Komu je určeno: žákům s dyslexií 5. a 6. třídy, kteří již odrostli textům prvního čtení, a přesto u nich přetrvávají problémy se čtením a často i s porozuměním textu. Zároveň mívají také problémy delší dobu udržet pozornost.
Ostatním čtenářům, kteří rádi u knihy přemýšlejí a hrají si, i dříve.
 
    Dobrodružný příběh je zasazený do doby konce vlády Jana Lucemburského, do doby rytířů, rytířských ctností, turnajů, ale i rozbrojů mezi jednotlivými rytíři, o kterých se král ani nedozvěděl, protože se zdržoval v Čechách jen zřídka.
    Text je doplněný mnoha herními úkoly zaměřenými na porozumění textu, pozornost, orientaci a zrakové vnímání.
    Druhé vydání je doplněné o tipy na práci s knihou, které lze využít podle vyspělosti dítěte s dyslexií.
 

1. vydání
Vydalo nakladatelství Dyscentrum, 2. vydání v roce 2018.
E-mail:
 
Lze objednat zde.
 
     
 

Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet