Příběhy veverky Zrzinky aneb Učíme se di-ti-ni s veverkou Zrzinkou
 

   
 
Cíl: zvládnutí tvrdých a měkkých slabik: di-ti-ni-dy-ty-ny.
Komu je určeno: žákům s dysortografií (poruchou pravopisu), dysfázií a všem, kteří si tuto dovednost potřebují nebo chtějí procvičovat hrou.
 
    Veverka Zrzinka a její příhody mě okouzlily. Rázem jsem se přenesla do jiného světa, ocitla jsem se v lese, skákala jsem s ní ze stromu na strom, měla jsem o ni strach, když přišla bouřka a ona hledala cestu domů. Příběhy občas napínavé, chvilku i trochu smutné, ale vždy s milým a úsměvným koncem.
 
    Kniha v sobě sdružuje příběh i úkoly zaměřené na nápravu jednoho z projevů specifických poruch učení, a to rozlišování tvrdých a měkkých slabik.
    Úkoly jsou psány tak, že se střídají tučné a tenké slabiky. Střídání může pomoci očím v plynulém čtení po jednotlivých slabikách, čtenář nemusí slabiky odhadovat. Oddělení úkolu od textu je vyznačeno navíc tenkou větvičkou.
 
    Po zvládnutí sady úkolů zaměřených na di-dy následují úkoly na rozlišování dvojic ti-ty, pak ni-ny. Na začátku knihy jsou úkoly vždy pouze s jednou dvojicí slabik se stoupající náročností. Na konci knihy jsou zařazeny úkoly na rozlišování všech procvičovaných slabik.
 
    Knihu lze využít:
  • u žáků, kterým nejde sluchové rozlišování tvrdých a měkkých slabik,
  • v hodinách speciálně pedagogické péče nebo pedagogické intervence,
  • pro domácí procvičování i jako zajímavé čtení.
     
    Vydalo nakladatelství Wolters Kluwer. Lze objednat zde.
 

 

Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet