Zpět

 

Psaní „s, z“ v předložkách
 
Předložka z, ze se pojí s 2. pádem
 
Předložka s, se se pojí se 7. pádem
 


Psaní „s, z“ v předponách
 
Psaní těchto předpon se řídí většinou významem.
 

 
 
Testy
 
 
Čeština – zpět
s, se z, ze
ve významu dohromady ve významu změna stavu
ve významu z povrchu dolů, pryč ve významu dokončení děje a odloučení
   
Pamatuj na ustálená slova! Pamatuj na ustálená slova!
stěžovat si, skončit, skonat, spáchat, stvořit, shořet, shnít, strávit, strava, spropitné, stesk, schválit, spatřit zpěv, způsob, zpověď, zkouška, zpytovat, zhudebnit, zdůraznit

 


Dvojice slov, ve kterých předpona „s, z“ mění význam slova.
 

s, se z, ze
správa (vedení podniku) zpráva (v novinách)
sběh (lidé se seběhli dohromady) zběh (voják, který utekl z vojny)
stěžovat si (naříkat na něco, žalovat) ztěžovat (někomu něco např. práci)
svolat (zasedání, schůzi) zvolat (vykřiknout)
sjednat (dohodnout obchod) zjednat (najmout na práci)
svedl (oklamal, odvedl dolů) zvedl (sešit ze země na lavici)
shlédnout (podívat se dolů) zhlédnout (prohlédnout si výstavu, film)
shodit (pero ze stolu na zem) zchodit (prochodit celé město)
svolit (dát souhlas) zvolit (své zástupce do parlamentu)
sbít (stlouci dohromady např. budku) zbít (natlouci někomu, zřezat někoho)
sužovat (trápit někoho) zužovat (zabrat šaty)
slít (dohromady kapaliny) zlít (hodně polít)
smazat (tabuli) zmazat (ušpinit)
směna (pracovní doba) změna (přeměna, zvrat např. počasí)
svrhnout (dolů z výšky) zvrhnout (převrhnout např. vázu)

 


Zdroj: kolektiv pracovníků Ústavu pro jazyk český Akademie věd: Pravidla českého pravopisu. Pansofia: Praha, 1993
Bečka, J.V.: Slovník synonym a frazeologismů. Novinář: Praha, 1982.

 


Všechna práva vyhrazena © 2002–2019 KamiNet