Zpět

 

Vyjmenovaná slova
 
Po písmenech B, F, L, M, P, S, V, Z se píše jednak i/í, jednak y/ý. V kořenech slov domácích se píše y/ý ve slovech uvedených v pravidlech českého pravopisu a jejich tvarech. Často se označují jako slova vyjmenovaná. Také ve slovech, která jsou od vyjmenovaných slov odvozená nebo jsou s nimi příbuzná, píšeme y/ý.


B
BÝT – bych, bys, by, bychom, byste, abych, abys, aby, kdyby, kdybys, kdybych, bytí, živobytí, bývat, bývalý, byt, bytná, bytový, bytelný, bytost, bydlit, bydliště, obydlí, bydlo – (příbytek, živobytí), dobýt, dobyvatel, dobytek, dobytče, dobytkářství, nabýt (bohatství), nabývat, nábytek, obývat, obyvatel, obyvatelstvo, odbýt, odbyt, neodbytný, pozbýt, přebýt, přebývat (na návštěvě), přebytek, přibýt (někam), přibývat, příbytek, ubýt, ubývat, úbytek, zbývat, zbytek, zabývat se
OBYČEJ – obyčejný
BYSTRÝ – bystře, bystrost, bystřina
BYLINA – býlí, býložravec, černobýl, zlatobýl
KOBYLA – kobylka
BÝK – býček, býčí, býkovec
BABYKA
Vlastní jména: Bystřice, Kobylisy, Bydžov, Přibyslav, Zbyněk, Hrabyně
 
Poznámka: bít (tlouci) – hodiny bijí, bilo mi srdce, nabít pušku, přibít prkénko, pobít plechem
bidlo (tyč)


L
SLYŠET – slyšitelný, slýchat, nedoslýchavý
MLÝN – mlynář, mlýnice
BLÝSKAT SE – blýsknout se, zablýsknout se, blýskavice, blýskavý, blyštět se
POLYKAT – zalykat se
VZLYKAT – vzlyknout, vzlyk, vzlykot
PLYNOUT – uplynout, rozplynout se, rozplývat se, splynout, splývat, oplývat, vyplývat, plynulý, plyn, plynný, plynárna, plynoměr, plynojem
PLÝTVAT
LYSÝ – lysina, lyska, Lysá, Lysolaje
LÝTKO
LÝKO – lýčí, lýčený (ve významu lýkový), lýkovec, lýkožrout
LYŽE – lyžovat, lyžař
PELYNĚK
PLYŠ
Méně běžná slova: SLYNOUT (být proslavený, známý), PLYTKÝ (povrchní), VLYS (stavební ozdoba)
 
Poznámka: mlít (obilí), líčený (předstíraný, strojený)


M
MY (zájmeno 1. osoby množného čísla)
MÝT – mycí, myčka, umýt, umývat, umyvadlo, umývárna, pomyje, mýval, mýdlo, mydlit, mydlář, mydlina
MYSLET i MYSLIT – mysl, myšlenky, pomyslit, pomyslet, pomýšlet, přemýšlet, vymyslit, vymyslet, vymýšlet, výmysl, úmysl, usmyslit si, smýšlení, smyšlenka, smysl, smyslný, nesmyslný, průmysl, myslivec, myslivna, Přemysl
MÝLIT SE – mýlka, omylný, omyl, zmýlená
HMYZ – hmyzí, hmyzožravec
MYŠ – myší, myšina
HLEMÝŽĎ
MÝTIT (kácet) – mýtina, vymýtit, vymycovat
ZAMYKAT – odmykat, nedomykat, vymykat se, výmyk, přimykat se
SMÝKAT – smyk, smýčit, smyčec, smyčka, průsmyk
DMÝCHAT – rozdmýchat, dmychadlo
CHMÝŘÍ
NACHOMÝTNOUT SE – ochomýtat se
MÝTO (poplatek vybíraný za používání cest) – mýtné, Mýto
MYS
Vlastní jména: Litomyšl, Kamýk
 
Poznámka: mi (3. pád zájmena já), mít (být vlastníkem)


P
PÝCHA – pyšný, pyšnit se, zpychnout, pýchavka, pych, přepych
PYTEL – pytlovina, pytlák, pytlačit
PYSK – pyskatý, ptakopysk
NETOPÝR
SLEPÝŠ (beznohý plaz podobný hadu)
PYL – opylovat
KOPYTO – sudokopytník
KLOPÝTAT – klopýtnout
TŘPYTIT SE – třpyt, třpytivý, třpytka
ZPYTOVAT – jazykozpyt, nevyzpytatelný
PYKAT – odpykat
PÝR (plevel) – pýřavka
PÝŘIT SE (červenat se) – zapýřit se, čepýřit se, pýřivý
Vlastní jména: Přepychy, Solopysky, Chropyně, Pyšely, Spytihněv
 
Poznámka: píchat (bodat)


S
SYN – synovský, synovec, zlosyn
SYTÝ – sytost, dosyta, nasytit, nenasytný
SÝR – syreček, sýrař, sýrárna, syrovátka
SYROVÝ – syrovinka
SYCHRAVÝ – Sychrov
USYCHAT – vysychat
SÝKORA – sýkořice
SÝČEK
SYSEL
SYČET – sykat, sykot
SYPAT – sypký, sýpka, sypek, nasypat, násyp, násypný, osypaný, vysypat, zasypat, zásyp
 
Poznámka: sípat (chraptět)


V
VY zájmeno 2. osoby čísla množného
VY/VÝ (předpony slov)
VYKAT
VYSOKÝ – vysočina, Vysočany, vyšší, výše, výška, výšina, povýšit, vyvýšit, vyvýšenina, zvýšit, převyšovat, Vyšehrad
VÝT – zavýt
VÝSKAT (radostně vykřikovat) – výskot, zavýsknout
ZVYKAT – zvyk, zlozvyk, zvyknout, zvyklost, navykat, navyknout, návyk, odvykat, odvyknout, obvyklý
ŽVÝKAT – žvýkací, přežvykovat, přežvýkavec, žvýkačka
VYDRA – vydří, Povydří, vydrovka
VÝR (pták)
VYŽLE (velmi hubené dítě)
POVYK – povykovat
VÝHEŇ
Méně běžná slova: CAVYKY (okolky, průtahy), VYZA (obrovitá ryba příbuzná jeseteru), Výtoň, Vyškov
 
Poznámka: vír (krouživý pohyb vody nebo vzduchu), vískat (probírat se někomu ve vlasech), vít (vinout), vížka (věžička)


Z
BRZY
JAZYK – jazýček, jazykozpyt, jazykověda, dvojjazyčný, jazylka
NAZÝVAT (SE) – vyzývat, vyzývavý, vzývat, ozývat se
RUZYNĚ
 
Poznámka: brzičko (je odvozeno příponou -ičko), zívat (únavou, touhou po spánku)
 


Výčet slov odvozených a jmen vlastních není vyčerpávající.
Zdroj: kolektiv pracovníků Ústavu pro jazyk český Akademie věd: Pravidla českého pravopisu. Pansofia: Praha, 1993

 
 
Testy
 
 
Čeština – zpět

 


Všechna práva vyhrazena © 2002–2019 KamiNet