Zpět

 
 
 

Vyjmenovaná slova – souhrnné cvičení

Půjdu se podívat na vchod slunce. Jarní vzduch byl nascený vůní květin. Jako občejně jdeš pozdě. Musím umlt čerstvou kávu. Ubytování bylo přepchové. Jeden vodní pták se jmenuje lska, protože má nad zobákem bílou lysinku. Nevmýšlej si nesmysly. Třptka je umělá rybička z třpytivého plíšku. V prosnci bývá venku chladno. Tatínek b chalupu. Pole bylo porostlé prem. Zastil jsem se dobrým jídlem. Vzpomnám na dovolenou. Cesta se vinula mezi vnicemi. Na stole stojí přespací hodiny. Nalíčíme na mši špek. Srovinka je houba, kterou jíme syrovou, jen ji musíme osolit. Tělo netopra se podobá myši. Plnovod je potrubí, kterým proudí plyn. Kůň si poranil psk.


Špatně: Dobře: Hodnocení: %


 

 
Formulář k odeslání výsledku

Komu:  
Jméno odesílatele: Třída:
 
 
Čeština – zpět

Všechna práva vyhrazena © 2002–2019 KamiNet