Zpět

 
 
 

Vyjmenovaná slova – souhrnné cvičení

Listy osky se stále chvějí. Zbtečně pospícháš. Vzpomnám na dovolenou. Vůz dostal na náledí smk. Půjdu se podívat na vchod slunce. Plnovod je potrubí, kterým proudí plyn. Listy koptníku se podobají kopytu. Srovinka je houba, kterou jíme syrovou, jen ji musíme osolit. Na stavbě se písek pros sítem. Tělo netopra se podobá myši. Kůň si poranil psk. Bydlíme v rodinné vlce. Zamchej těsto v míse. Chtěla bs být královnou? Vezmi svčku a postav ji na stůl. K večeři budou lvance. Straka ukradla blskavou ozdobu. Ze zdi začala padat omtka. Nezapomínejte si umýt srové ovoce. Mslivec umí dobře mířit.


Špatně: Dobře: Hodnocení: %


 

 
Formulář k odeslání výsledku

Komu:  
Jméno odesílatele: Třída:
 
 
Čeština – zpět

Všechna práva vyhrazena © 2002–2018 KamiNet