Zpět

audio: postup
 
 

Vyjmenovaná slova – souhrnné cvičení

Nakypři hlnu na záhoně. Vůz dostal na náledí smk. Jdeme sbrat léčivé byliny. Ubytování bylo přepchové. Nalíčíme na mši špek. Vklá se mi zub, asi brzy vypadne. Nevmýšlej si nesmysly. Napješ se mléka? Tělo netopra se podobá myši. Na stavbě se písek pros sítem. Tatínek b chalupu. Zval z nevyspání. Musím umlt čerstvou kávu. Na zavařenině jsem objevila plseň. Potřebuji se naučit cizí jazk. Pod jezem vří voda. Z lýka se vyrábějí lkové tašky a střevíce. Zpěvák zpval oblíbené písně. Listy osky se stále chvějí. Pole bylo porostlé prem.


Špatně: Dobře: Hodnocení: %


 

 
Formulář k odeslání výsledku

Komu:  
Jméno odesílatele: Třída:
 
 
Čeština – zpět

Všechna práva vyhrazena © 2002–2020 KamiNet