Zpět

audio: postup
 
 

Vyjmenovaná slova – souhrnné cvičení

Nalíčíme na mši špek. Ubytování bylo přepchové. Na stavbě se písek pros sítem. Vezmi svčku a postav ji na stůl. Děti se vstrašeně rozhlížely. Cesta se vinula mezi vnicemi. Srovinka je houba, kterou jíme syrovou, jen ji musíme osolit. Ze zahrady se ozval veselý smích. K večeři budou lvance. Honzík je bstrý žák. Straka ukradla blskavou ozdobu. Jako občejně jdeš pozdě. Bydlíme v rodinné vlce. Jarní vzduch byl nascený vůní květin. Vklá se mi zub, asi brzy vypadne. Pole bylo porostlé prem. Nakypři hlnu na záhoně. Jeden vodní pták se jmenuje lska, protože má nad zobákem bílou lysinku. Na zavařenině jsem objevila plseň. Mám ráda tělesnou vchovu.


Špatně: Dobře: Hodnocení: %


 

 
Formulář k odeslání výsledku

Komu:  
Jméno odesílatele: Třída:
 
 
Čeština – zpět

Všechna práva vyhrazena © 2002–2021 KamiNet