Zpět

 

Souhlásky a samohlásky
 
Podstatná jména – výklady
 
Zde najdete namluvené výklady k jednotlivým mluvnickým kategoriím. U jednotlivých procvičovacích testů (s výjimkou souhrnného procvičování pádu, rodu a vzoru a testu Cizí podstatná jména) si můžete pustit obdobně namluvený návod postupu, který vám může při vyplňování testu pomoci.

Rod mužský (životný nebo neživotný), ženský, nebo střední

Vzory rodu mužského: vzory hrad a stroj
vzory pán a muž
vzor předseda
vzor soudce
 
vzory rodu ženského: vzor žena
vzor růže
vzory píseň a kost
 
vzory rodu středního: vzor město
vzory moře a kuře
vzor stavení

Číslo jednotné, nebo množné

Pád 1. pád: kdo co
2. pád: koho, čeho (bez)
3. pád: komu, čemu (k)
4. pád: koho, co (vidím)
5. pádem oslovujeme, voláme
6. pád: kom, čem (o)
7. pád: kým, čím (s)

Druh podst. jména konkrétní, nebo abstraktní
počitatelné, nebo nepočitatelné (látkové , hromadné , pomnožné )

Skloňování cizích slov přejatých: Pokud nevíte, jak se cizí slova skloňují, použijte internetovou jazykovou příručku Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR zde: prirucka.ujc.cas.cz.
Využijte slovníkovou část a do hledání vložte cizí slovo, u kterého neznáte správný tvar. Najdete zde všechna slova, která jsou na KamiNetu použitá.

 


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet