Zpět

 

Souhlásky a samohlásky
 
Přídavná jména – výklady
 
Zde najdete namluvené výklady k jednotlivým mluvnickým kategoriím. U procvičovacích testů (s výjimkou souhrnného procvičování pádu, rodu a vzoru) si můžete pustit obdobně namluvený návod postupu, který vám může při vyplňování testu pomoci.

Rod mužský, ženský, nebo střední; je stejný jako u podstatného jména, které rozvíjí

Vzory rodu mužského: vzor mladý
vzor jarní
vzor otcův
vzor matčin
 
vzory rodu ženského: vzor mladá
vzor jarní
vzor otcova
vzor matčina
 
vzory rodu středního: vzor mladé
vzor jarní
vzor otcovo
vzor matčino

Číslo jednotné, nebo množné; je stejné jako u podstaného jména, ke kterému patří

Pád – je stejný jako u podstaného jména, ke kterému patří 1. pád: kdo co
2. pád: koho, čeho (bez)
3. pád: komu, čemu (k)
4. pád: koho, co (vidím)
5. pádem oslovujeme, voláme
6. pád: kom, čem (o)
7. pád: kým, čím (s)

Druh příd. jména tvrdé , měkké , přivlastňovací

Stupeň 1., 2., 3. – určujeme pouze u některých přídavných jmen

 


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet