Zpět

 

Souhlásky a samohlásky
 
Zájmena – výklady
 
Zde najdete namluvené výklady k jednotlivým mluvnickým kategoriím. U procvičovacích testů (s výjimkou souhrnného procvičování pádu, druhu a vzoru) si můžete pustit obdobně namluvený návod postupu, který vám může při vyplňování testu pomoci.

Rod mužský, ženský, nebo střední; některá zájmena rod nemají

Vzory rodu mužského: vzor mladý
vzor jarní
vzor ten
vzor náš
 
vzory rodu ženského: vzor mladá
vzor jarní
vzor ta
vzor naše
 
vzory rodu středního: vzor mladé
vzor jarní
vzor to
vzor naše

Číslo jednotné, nebo množné

Pád 1. pád: kdo co
2. pád: koho, čeho (bez)
3. pád: komu, čemu (k)
4. pád: koho, co (vidím)
5. pádem oslovujeme, voláme
6. pád: kom, čem (o)
7. pád: kým, čím (s)

Druh zájmena osobní
přivlastňovací
ukazovací
tázací
vztažné
neurčité
záporné

 


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet