Zpět

 

Velká písmena v názvech


V jednoslovných vlastních jménech se píše počáteční písmeno velké.
Př.: Plzeň, Polsko, Jiří, Vltava, Rek


Názvy osídlených míst – města, jejich části a čtvrti, vsi, sídliště
Velké počáteční písmeno se píše ve všech slovech kromě předložek.
Př.: Karlovy Vary, Malá Lhota, Nové Město na Moravě, Hora Svatého Šebestiána – názvy měst a vesnic
Malá Strana, Červený Vrch – názvy městských částí, čtvrtí a sídlišť


V několikaslovných názvech se píše velké písmeno zpravidla v prvním slově.
Př.: Tichý oceán, Orlické hory, Křesomyslova ulice, Mexický záliv, Organizace spojených národů
 
Je-li součástí několikaslovného názvu vlastní jméno, píše se rovněž s velkým písmenem.
Př.: Akademie věd České republiky
 
Stojí-li na začátku několikaslovného názvu obecné jméno druhové, píše se malým písmenem, velké počáteční písmeno má až rozlišující určení.
Př.: hory Orlické, ulice Křesomyslova, alej Svobody, most Legií, zámek Lednice, záliv Mexický
 
POZOR! Začíná-li název (rozlišující určení) předložkou, píše se s velkým písmenem předložka i první slovo za předložkou.
Př.: ulice Ke Karlovu, náměstí Mezi Zahrádkami, restaurace U Medvídků, knihkupectví U Zlatého klasu, stanice Národní třída, nábřeží Kapitána Jaroše


Poznámka:
Podstatná jména obecná neoznačují určitou osobu, zvíře nebo věc, ale pojmenovávají obecně druh.
Podstatná jména vlastní označují určitou osobu, zvíře nebo věc.


Upřesnění pravidel


Zdroj: kolektiv pracovníků Ústavu pro jazyk český Akademie věd: Pravidla českého pravopisu. Pansofia: Praha, 1993

 
 
Testy
 
 
Čeština – zpět

 


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet