Novinky Matematika 2 navazuje na již spuštěnou matematiku a rozšiřuje ji o nácvik základů v oblastech: záporná čísla, řády, zaokrouhlování, desetinná čísla, převody jednotek, dělitelnost, prvočísla, zlomky a procenta. Navíc byl do matematiky doplněn blok slovních úloh.
Více o jednotlivých blocích se dočtete zde.
Videa
 

Somatopedická společnost natočila dokument o poruchách učení.
 
 

Dar dyslexie
Dokument o nelehkém životě dyslektiků a jejich uplatnění ve společnosti.
 
 

V roce 2010 se ČT1 věnovala celý týden tématu „poruchy učení“.
 

O autorce Na osobních stránkách autorky KamiNetu se můžete dozvědět více o jejím vzdělání či absolvovaných kurzech, seznámit se s její publikační činností.
Najdete zde ale také návody, jak pracovat s nápravnými cvičeními, i metodiku práce s KamiNetem.

Knihy autorky Fíovo čtení
Žirafa Fí vás zve k hravému čtení. Čtení vám nezabere víc než čtvrt hodiny denně a užijete si při tom mnoho zábavy společně s rodiči. Hurá do toho! – Pokud dítěti nejde čtení genetickou metodou a chcete vyzkoušet, zda by mu šla slabiková lépe, pak sáhněte po této knize. Vznikla jako pracovní listy právě pro tyto děti.
Astronomie bez dalekohledu
Populárně naučná kniha, ve které se můžete dozvědět mnoho informací o hvězdách a dalších nebeských tělesech, která jsou vidět pouhým okem. Kromě textů v knize najdete i spoustu zajímavých úkolů týkajících se souhvězdí. Kniha je psána třemi různými typy písma, aby si každý mohl najít to, které se mu čte nejlépe.
Život rytíře
Kniha her a čtení, je zaměřena na starší žáky s dyslexií, vhodné pro 5.–6. ročník. Texty jsou krátké. Pro ty, kteří potřebují ještě i v tomto věku oporu ve vyznačených slabikách, je v knize jeden z textů vždy takto upraven.
Baví vás dobrodružné příběhy z historie? Přečtěte si.

Poruchy učení a KamiNet Zajímá vás, jak je KamiNet žákům se specifickými poruchami přizpůsoben? Pak základní informace naleznete zde.

Projekty zaměřené na dospívající a dospělé Poruchy učení nejsou problémem pouze mladšího školního věku, ale provázejí jedince celý život.
Najdete zde odkazy na zajímavé projekty, které mě osobně oslovily a mohu je doporučit (Dys2, Dyslang, Literacy).

Odkazy Najdete zde odkazy na další autorčiny stránky, některé šikovné stránky se související tématiku, ale také na stránky s dalšími testy vhodnými pro dyslektiky.
 

Všechna práva vyhrazena © 2002–2018 KamiNet